Kwasica żwacza najczęściej jest spowodowana długotrwałym spożywaniem przez krowę dużych ilości  pasz treściwych. Z kolei niektórzy hodowcy w pogoni za mlekiem „lekką ręką” karmią w nadmiarze zwierzęta treściwymi, doprowadzając do złego zbilansowania dawki pokarmowej, co ostatecznie skutkuje długotrwałym obniżeniem pH w żwaczu i kwasicą.

Rola dobrze rozwiniętych i właściwie funkcjonujących brodawek jest istotna, szczególnie u krów wysokowydajnych. Jak mówi dr Krzysztof Białoń z AdiFeed, nie liczy się ilość brodawek, ale ich długość i pole powierzchni. Ostatnie doniesienia wskazują, że powinno ich być 7-8 na 1 cm2 (dotychczas uważano, że 12-13). Okazuje się, że powierzchnia wchłaniania z 7-8 brodawek dobrze wyrośniętych jest większa niż przy większej ich ilości.

Białoń wskazał, że również istotna jest ich barwa. Niedawno wprowadzono pięciopunktową skalę oceny barwy od bardzo jasnej do bardzo ciemnej. Najbardziej pożądanym stopniem u krów wysokowydajnych jest trójka (lekko brązowa). Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości oceny brodawek u zwierząt żywych, oceny dokonuje się po uboju. Doktor przedstawił dwa skrajne przypadki wycinków żwacza – zwierzęcia zdrowego i chorego na kwasicę, które prezentujemy w galerii poniżej. Podobał się artykuł? Podziel się!