Mimo nadprodukcji w sześciu krajach członkowskich, całkowita produkcja UE była 4,7 proc. poniżej kwoty.

W największym stopniu przyznany limit produkcji mleka przekroczyła Austria - o 120 653 t, czyli o 4,2 proc. Cypr przekroczył kwotę o 3 463 t (2,3 proc.), Holandia o 59 074 t (0,5 proc.), Luksemburg o 1 525 t (0,5 proc.), Irlandia o 59 658 (1,1 proc.). Niemcy przekroczyły kwotę o 0,1 proc., czyli o 37 363 t. Holandia przekroczyła zarówno kwoty dostaw hurtowych jak i sprzedaży bezpośredniej, podczas gdy pozostałe kraje przekroczyły tylko kwoty dostaw hurtowych.

W sumie za przekroczenie kwot mlecznych kraje zapłacą 79 milionów euro kary.

Polska nie przekroczyła przyznanej kwoty na sezon 2011/2012, która wynosiła 9 700 206 t. Całkowita produkcja wyniosła 9 499 435t, czyli o 2,1 proc. poniżej kwoty.

Jak wynika z danych przedstawionych przez KE w sezonie kwotowym 2011/2012 kilkanaście krajów członkowskich było znacznie poniżej przyznanej kwoty, a 10 z nich wyprodukowało przynajmniej o 10 proc. poniżej limitów.

W roku kwotowym 2010/2011 5 krajów przekroczyło kwoty o prawie 200 000 t, a były to Dania, Holandia, Austria, Cypr i Luksemburg, za co w sumie musiały zapłacić 55,6 milionów euro.

System kwot mlecznych został wprowadzony w latach osiemdziesiątych w celu rozwiązania problemów nadwyżek produkcji. Każde państwo członkowskie ma dwie kwoty - jedną przeznaczoną na dostawy do mleczarni, drugą na sprzedaż bezpośrednią. Te ilości są rozdzielane między producentów (kwoty indywidualne) w każdym państwie członkowskim. Za przekroczenia kwot naliczana jest kara, która wynosi 27,83 euro za 100 kg. nadwyżki.

System kwot zostanie zniesiony w kwietniu 2015 roku. W 2008 roku, po przeprowadzeniu oceny funkcjonowania reformy WPR (tzw. Health Check), wprowadzono stopniowe zwiększanie kwot (+1 proc. rocznie) aż do czasu ich zniesienia.

Podobał się artykuł? Podziel się!