"Farmer": Czym się różnią żywe drożdże od martwych?

Jarosław Skiepko: Produkty na bazie ż ywych drożdży zawierają jedynie żywe komórki drożdży, które uaktywniają się w organizmie zwierzęcia i mogą się rozwijać i rozmnażać. W żwaczu żywe drożdże rozkładają błonnik, a także wytwarzają związki stymulujące o korzystnym wpływie na bakterie tam obecne. Ponadto usuwają tlen ze żwacza, co jest korzystne dla pozostałych drobnoustrojów. Wszystkie żywe drożdże należą do gatunku Saccharomyces cerevisiae, ale można wyróżnić różne szczepy. Każdy z tych szczepów ma inne działanie w żwaczu, co oznacza różne dawkowanie, a zatem nie powinno się dokonywać bezpośrednich porównań produktów zawierających żywe drożdże.

Martwe drożdże są - jak sama nazwa wskazuje - martwe. Nie mogą się więc rozwijać ani rozmnażać, a zatem nie wytwarzają korzystnych związków. Produkty na bazie martwych drożdży zwykle zawierają nieokreślone drożdże piekarskie oraz pożywkę, na której je hodowano, wszelkie metabolity wytworzone podczas wzrostu oraz komórki martwych drożdży.

Czym się różnią drożdże firmy Alltech od drożdży stosowanych w produkcji pieczywa i piwa?

Żywe kultury drożdży Yea-Sacc® firmy Alltech wykorzystują szczep Saccharomyces cerevisiae 1026, specjalnie dobrany ze względu na wpływ na funkcjonowanie zwierząt.

Istnieje duża ilość badań naukowych wyjaśniających działanie Yea-Sacc oraz jego wpływ na wyniki produkcyjne. Yea-Sacc zapewnia wyższą wydajność mleczną dzięki lepszej konwersji paszy przy jednocześnie niskim dawkowaniu.

Podawanie Yea-Sacc może przyczynić się do:

  • polepszenia strawności,
  • stabilizacji środowiska żwacza,
  • zmniejszenia zmian w wartościach pH w żwaczu,
  • skrócenia czasu, w którym pH żwacza jest mniejsze niż 6,
  • zwiększenia ilości mleka,
  • poprawy płodności.

Jak kształtuje się zwrot z inwestycji z punktu widzenia hodowcy?

Każde gospodarstwo jest inne, jednak jak wynika z naszych własnych badań, dodanie Yea-Sacc średnio zwiększyło wydajność mleczną o 1,6 l/sztukę/dzień oraz zmniejszyło ilości tzw. otwartych dni o 5-7.

W jaki sposób drożdże pomagają zwalczyć stres cieplny?

Wykazano, że żywe drożdże, takie jak np. Yea-Sacc, mają korzystny wpływ na pobór suchej masy oraz produkcję mleka w okresach stresu cieplnego.