Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK z Radzynia Podlaskiego ma wielkie zasługi w upowszechnianiu oceny mlecznej krów w województwie lubelskim i ościennych. Mleczarnia ta, jako jedna z pierwszych w kraju, rozpoczęła na początku lat 90. dotowanie oceny mlecznej krów w gospodarstwach swoich dostawców mleka.

Ocena za darmo
Początkową formą takiej pomocy finansowej było zaopatrywanie tych gospodarstw w tańsze lub bezpłatne nasienie najlepszych buhajów importowanych oraz doradztwo weterynaryjne. Później mleczarnia zaczęła pokrywać Regionalnemu Centrum Hodowli Zwierząt w Lublinie koszty oceny za tych hodowców, których obory objęte były oceną użytkowości mlecznej. Od roku 2000 opłaty te wnoszone były na podstawie umowy zawartej między Regionalnym Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie a Spółdzielczą Mleczarnią SPOMLEK. W myśl tej umowy regionalne centrum co miesiąc wystawiało mleczarni fakturę za ocenę mleczną krów w stadach tych rolników, którzy poddali je ocenie użytkowości mlecznej, a mleko sprzedawali do SPOMLEK-u. Rolnicy, którzy poddawali swoje stada ocenie, nie ponosili  więc żadnych kosztów.
Jak łatwo przewidzieć, w takiej sytuacji rolników nie interesowały koszty oceny. W rejonie działania SPOMLEK-u byli oni przekonani, że ocena jest darmowa. Do świadomości hodowców nie docierały praktycznie informacje, przekazywane im przez zootechników oceny, o opłatach, jakie ponosi SPOMLEK.