Magnez (Mg) jest pierwiastkiem chemicznym zaliczanym do makroelementów. W organizmie zlokalizowany jest przede wszystkim w kościach i mięśniach. Jednakże pobrany w paszy przez krowę, w dużej mierze jest wydalany z kałem, moczem oraz mlekiem - tylko niewielka część zostaje odkładana w organizmie. W przypadku niedoboru magnezu, uwalniane są rezerwy zmagazynowane w tkance kostnej.

Magnez w organizmie uczestniczy w wielu ważnych procesach metabolicznych. Ze względu na swoje właściwości, magnez:
• jest aktywatorem wielu enzymów,
• uczestniczy w produkcji energii,
• warunkuje powstawanie, wydzielanie i działanie hormonów, m. in.: oksytocyny, adrenaliny,
• reguluje przepływ wapnia do komórek mięśnia sercowego,
• przede wszystkim jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

U przeżuwaczy magnez bierze udział we wzroście i namnażaniu drobnoustrojów bytujących w przedżołądkach. Przy jego niedoborach może dochodzić do ograniczonego wytwarzania lotnych kwasów tłuszczowych, które stanowią źródło energii dla zwierząt.

Szczególnie w okresie okołoporodowym krów nie należy dopuścić do niedoborów magnezu. Niska zawartość Mg w dawce żywieniowej krów przyczynia się do problemów związanych z rozrodem. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia deficytu magnezu u krów, należy stosować suplementy magnezowe takie jak tlenek magnezu lub podawać w dawce pokarmowej melasę – szczególnie w okresie żywienia pastwiskowego.

Bardzo trudno jest zbilansować dawkę pokarmową podczas żywienia letniego pod względem składników mineralnych, jednakże szacuje się, że ilość tlenku magnezu w tym czasie powinna wynosić 30-50 g/szt./dzień.

Deficyt magnezu w organizmie powoduje także zwiększenie wrażliwości na stres, natomiast stres przyczynia się do zwiększonego wydalania magnezu, powodując swego rodzaju błędne koło. Przy ostrych niedoborach magnezu obserwuje się u zwierząt: drżenie mięśni, drętwienie, nerwowość, niepokój, stany lękowe.

Podobał się artykuł? Podziel się!