Dr inż. Zbigniew Lach z OHZ Osięciny na szkoleniu dla hodowców w Sokołach podkreślał ważną rolę siary podanej w odpowiedniej ilości w pierwszej godzinie życia cielaczka.  Jak podawał na przykładzie w jednej oborze w tych samych warunkach żywieniowych i środowiskowych odchowywano grupę cieliczek. Jedyne co je różniło to fakt, że połowie w pierwszej godzinie życia podano 2 litry siary, a drugiej połowie podano 4 litry siary. Poza tym nie było innych różnic ani w żywieniu ani utrzymaniu. Grupa która otrzymała 4 litry siary, w pierwszej laktacji osiągnęła wydajność o 1000 kg mleka wyższą, natomiast w drugiej laktacji o 1600 kg mleka więcej.

Jak mówił prelegent- jest o co walczyć.

- Bioaktywne peptydy, tego nie ma w preparatach mlekozastępczych. Są w siarze i mleku. Jeden z nich nas szczególnie interesuje to EGF- epidermal growth factor (naskórkowy czynnik wzrostu- dop. red.). Czynnik, który powoduje bardzo poważną rozbudowę nabłonka kosmków jelitowych u cieląt. Te cieliczki,które dostały 4 litry siary miały większą powierzchnię kosmków jelitowych, przez co wchłaniały więcej substancji pokarmowych, dzięki czemu produkowały więcej mleka- mówił Lach.

W literaturze podają, że nowonarodzony cielaczek powinien dostać  w pierwszej godzinie życia siarę w ilości 5 proc. masy ciała, czyli przy wadze 40 kg ok. 2 litrów. Doktor Lach z tym się zgodził, nawet stwierdził , że czasami wystarczy 1,5 litra siary, ale pod jednym warunkiem, że 1 litr siary zawiera 80 gram przeciwciał. Jednak, jak pokazuje praktyka to się zdarza dość rzadko. Należy pamiętać, że poziom immunoglobulin w siarze zależy od szeregu czynników, m.in. od ilości pierwszej siary, żywienia w zasuszeniu, wycieku mleka przed porodem, rasy. Siara doskonała to taka, która zawiera powyżej 50 mg przeciwciał/ml siary.

- Powinno być 10 gram surowicy w litrze krwi aby cielę było prawidłowo zaopatrzone.- kontynuował Lach- Aby taką koncentrację otrzymać, cielę musi pobrać z siarą minimum 100 gram immunoglobulin a najlepiej nawet 150 gram. Aby to zapewnić, cielę powinno pobrać nie 5 proc. masy ciała ale 10 proc. czyli 4 litry siary w pierwszej godzinie po urodzeniu.