Zgodnie z zaleceniami krowa mleczna powinna pobierać ok. 3 – 4 proc.  swojej masy ciała suchej masy dawki pokarmowej, a resztki pozostawione na stole paszowym powinny stanowić ok 5-10 % zadanej paszy i nie powinny być przesortowane przez krowy.

Jeśli na stole paszowym pozostają jedynie duże cząstki paszy, tzn. że pasza została przesortowana i dawka pokarmowa rzeczywiście pobrana przez krowy może różnić się od dawki która wynika z potrzeb pokarmowych zwierząt i którą planowaliśmy podać zwierzętom.

Najczęściej w takiej sytuacji obserwuje się deficyt efektywnego włókna pokarmowego w dawce, a niekorzystnym następstwem takiej sytuacji może być pojawienie się objawów kwasicy w stadzie – tłumaczy dr Marcin Gołębiewski z SGGW.

Jeśli krowy nie pozostawiają niedojadów lub są to tylko duże cząstki pasz mamy do czynienia z niedożywieniem krów. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne dla każdej grupy zwierząt, ale szczególnie jest to niebezpieczne dla krów w początkowej fazie laktacji, które i tak są w deficycie energetycznym.

Powikłaniami takich zjawisk mogą być choroby metaboliczne zwłaszcza ketoza, ale także przemieszczenie trawieńca oraz powiązana z sortowaniem dawki kwasica żwacza – dodaje dr Gołębiewski. Podobał się artykuł? Podziel się!