Przyczyną blokady było obniżenie cen wypłacanych dostawcom mleka.

Blokada utrudniła dostawy towarów do magazynu.

W proteście brały udział organizacje farmerów w tym Europejska Rada Mleka.