W grudniu 2012 r. pogłowie bydła liczyło 5520,3 tys. sztuk, wykazując nieznaczny wzrost w skali roku - o 0,4 proc. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt (o 1,9 proc.) oraz grupy młodego bydła w wieku 1–2 lat (o 5,4 proc.) - informuje Główny Urząd Statystyczny.

W strukturze stada bydła zwiększył się w porównaniu z grudniem 2011 r. udział cieląt oraz grupy młodego bydła w wieku 1–2 lat, a zmalał udział bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej, w tym krów.

Pogłowie krów spadło w porównaniu z grudniem 2011 r. o 99,3 tys. sztuk (o 3,9 proc.) do poziomu 2468,7 tys. sztuk, a w stosunku do stanu w czerwcu 2012 r. – zmniejszyło się o 109,3 tys. sztuk (o 4,2 proc.).

Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych wynosiła w grudniu 2012 r. 36,7 sztuk w tym krów 16,4 sztuk wobec odpowiednio 35,6 i 16,6 sztuk w grudniu 2011 r.

Wyniki grudniowego badania pogłowia bydła wskazują na niewielki wzrost w skali roku liczebności stada bydła ogółem wynikający z wyższych stanów cieląt oraz młodego bydła w wieku 1-2 lat.

Wyższe niż przed rokiem (o 3,6 proc.) pogłowie młodych grup bydła w wieku do 2 lat wskazuje na duże zainteresowanie rolników produkcją żywca wołowego.

Wynika to z utrzymywania się korzystnych cen żywca wołowego, zarówno w skupie, jak i na targowiskach. Jednocześnie, w efekcie obniżania się, od kwietnia 2012 r. cen skupu mleka, zarejestrowano znaczący spadek, w skali roku, liczby krów mlecznych (o 4,1 proc.). Sezonowy spadek pogłowia krów mlecznych, tj. od czerwca 2012 r., wyniósł 3,9 proc.
 
W przekroju terytorialnym największe pogłowie wystąpiło w województwie mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim, w których odnotowano niewielkie wahania pogłowia (odpowiednio +1,2 proc., -1,5 proc. i +1,2 proc.).

Wzrost pogłowia bydła w grudniu 2012 r. wystąpił w 10 województwach, największy (o ponad 5 proc.), w małopolskim (o 6,9 proc.) i śląskim (o 6,2 proc.). W pozostałych 6 województwach populacja bydła spadła, najsilniej w województwach: podkarpackim (o 7 proc.), łódzkim i opolskim (o 4,1 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!