Wysoka jakość żywca wołowego w Polsce jest szansą na opłacalność produkcji w tym sektorze. Od wielu miesięcy, mimo wzrostu kosztów produkcji, ekstensywny tucz bydła pozostaje nadal opłacalny.

Analizując sytuację zarówno na rynku zagranicznym jak i polskim obserwuje się wysoki popyt na wołowinę, na co m.in. ma wpływ:

– podwyższenie przez Turcję wymagań co do jakości wołowiny brazylijskiej, a tym samym wzrost zakupu wołowiny z rynku europejskiego;
– otwarcie się rynku rosyjskiego na import żywca wołowego z  UE, w tym również z Polski;
– rosnący deficyt dobrej jakości wołowiny w Unii Europejskiej i na świecie powolny, ale stały wzrost konsumpcji dobrej jakości wołowiny w Polsce.