Dlaczego konstrukcja stanowiska jest tak istotna? Głównym powodem jest fakt, iż krowa mleczna spędza w nim 12-14 godzin na dobę, odpoczywając i leżąc. Dla porównania pastwisko zapewnia nieograniczoną powierzchnię oraz optymalne warunki do tego, aby krowa mogła się podnieść i położyć zgodnie z jej naturalnym behawiorem. Warunki panujące na pastwisku zapewniają dobrą trakcję, stwarzają relatywnie miękkie podłoże i brak jest tam jakichkolwiek przegród czy wygrodzeń, które mogłyby stanowić przeszkodę dla krów bądź powodować urazy. Bardzo trudno zapewnić takie warunki w przypadku c howu alkierzowego.

Czytaj również: Nowoczesna obora na długie lata

 

UNIKAJ TŁOKU NA STANOWISKACH

Jedną z obserwowanych przeze mnie tendencji panujących w nowych obiektach jest tzw. pozorna oszczędność w kosztach budowy stanowiska, polegająca na stosowaniu się do zasady wciśnięcia jak największej liczby stanowisk na jak najmniejszej powierzchni. Rzeczywiście w krótszej perspektywie czasu daje to realne korzyści w postaci niższej ceny za wybudowane stanowisko, jednak w przyszłości może generować poważne problemy w funkcjonowaniu stada. Skutki takiego postępowania, poza wyjątkowymi sytuacjami związanymi z wystąpieniem stresu cieplnego w miesiącach letnich, są widoczne dopiero po pewnym czasie. Nadmierne zagęszczenie najczęściej definiowane jest jako zbyt duża liczebność krów w odniesieniu do ilości dostępnych w oborze stanowisk. I tak, zagęszczenie na poziomie 100 proc. oznacza, że każdej krowie przypada jedno stanowisko, natomiast 140 proc. mówi o tym, że na 140 krów przypada jedynie 100 stanowisk. Właściwą praktyką powinno być utrzymanie liczby krów mniejszej bądź równej liczbie dostępnych stanowisk. Poza określeniem właściwej powierzchni dla każdej sztuki ważne jest również zaplanowanie odpowiedniej kubatury, co związane jest z możliwością utrzymania właściwego mikroklimatu w oborze.