Decyzja o ocieplaniu obory zależy przede wszystkim od typu konstrukcji obory i jej gabarytów. Budynki tradycyjne, w pełni murowane, gdzie dominuje uwięziowy system utrzymania, zazwyczaj są obiektami dość niskimi. Przestrzeń często jest ograniczona betonowym stropem, co przy źle działającej wentylacji lub jej braku, utrudnia utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu.

W takich warunkach zarówno temperatura, jak i wilgotność względna znacznie przekraczają dopuszczalne normy. Przy braku izolacji takich budynków w okresie zimowym, połączenie lodowatych ścian oraz wysokiej temperatury i wilgotności wewnątrz obiektu, skutkuje zazwyczaj lejącą się po ścianach wodą.

Duże zawilgocenie pomieszczeń inwentarskich sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, które wpływają niekorzystnie na stan zdrowia zwierząt i obsługującego ich personelu. Niekorzystny mikroklimat powstały na skutek wysokiej wilgotności oraz dużego stężenia szkodliwych gazów jest również bezlitosny dla samego budynku, obniżając jego trwałość.

Szybszemu zniszczeniu ulega również wyposażenie obory, takie jak wygrodzenia, elementy systemów wentylacyjnych, czy instalacji udojowej, które w niekorzystnych warunkach szybko korodują. Powoduje to konieczność przeprowadzania częstszych prac remontowych, co pociąga za sobą dodatkowe koszty.

O konieczności izolacji termicznej decyduje również poziom zasiedlenia budynku. Wysokowydajne krowy oprócz dużej ilości mleka produkują również znaczne ilości energii cieplnej. Jeśli obora jest zasiedlona zimą w niewielkim stopniu, mogą wystąpić realne trudności z dogrzaniem obiektu. W efekcie czego może być spadek temperatury w budynku poniżej 0 ºC, czego objawem może być pojawiający się na ścianach szron.

Sytuacja taka stanowi poważne zagrożenie dla ciągłości podaży wody dla zwierząt, szczególnie przy braku odpowiedniej izolacji termicznej. Zamarzająca woda oraz pasza mogą spowodować poważne zachwianie produkcji mleka, a nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt.

Warto więc w przypadku budynków tradycyjnych rozważyć możliwość wykonania izolacji termicznej. Choć wiąże się to ze sporym kosztem, jest to inwestycja na lata, która wpłynie pozytywnie zarówno na dobrostan zwierząt, komfort obsługi, jak i trwałość budynku inwentarskiego.