Głównym powodem takiej sytuacji jest fakt, iż Agencja Rynku Rolnego nadzorująca system kwotowania produkcji mleka rezerwując sobie czas na rozliczenie poprzedniego roku kwotowego nie rozpatruje do sierpnia żadnych nowych wniosków.

Ceny kwot mlecznych od kwietnia do końca lipca 2007. Dane zostały zebrane na podstawie transakcji zawieranych za pośrednictwem Ogólnopolskiej Giełdy Kwot Mlecznych. (ceny w zł/kg).

Ceny kwot mlecznych od kwietnia do końca lipca 2007.

Województwo 

Cena (zł/kg)

DOLNOŚLĄSKIE

0,4

KUJAWSKO-POMORSKIE

0,8

LUBELSKIE

0,5

LUBUSKIE

0,5

ŁÓDZKIE

0,5

MAŁOPOLSKIE

0,3

MAZOWIECKIE

0,7

OPOLSKIE

0,5

PODKARPACKIE

0,2

PODLASKIE

0,8

POMORSKIE

0,6

ŚLĄSKIE

0,6

ŚWIĘTOKRZYSKIE

0,6

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

0,7

WIELKOPOLSKIE

0,65

ZACHODNIO-POMORSKIE

0,4