Prostym i jednocześnie skutecznym narzędziem umożliwiającym bieżący monitoring adekwatności żywienia w odniesieniu do potrzeb pokarmowych zwierząt jest ocena otłuszczenia krów. Najczęściej wykorzystywaną na świecie metodą oceny otłuszczenia krów jest ocena kondycji w skali pięciopunktowej tzw. BCS-5 (z ang. Body Condition Scoring). Głównym celem oceny kondycji jest próba wizualnego, bądź/i palpacyjnego określenia grubości warstwy tłuszczu podskórnego, stanowiącego szybko dostępne dla organizmu, rezerwy energetyczne. Liczne badania naukowe wskazują, iż kondycja zwierząt pozostaje w ścisłym związku z ich produkcyjnością, zdrowotnością, płodnością, a w rezultacie wpływa na ekonomikę produkcji mleka.

Znaczenie gospodarcze

Wzrastający udział krów wybrakowanych z powodu niepłodności bądź chorób metabolicznych potęguje konieczność bliższego zwrócenia uwagi na kondycję krów. Właściwe zarządzanie stadem w aspekcie kontroli kondycji krów ma swoje uzasadnienie w wynikach uzyskiwanych w wielu badaniach naukowych. Poniżej przedstawiono wpływ kondycji krów mlecznych na kształtowanie się wybranych parametrów rozrodu krów.
Wyniki badań zamieszczonych w tabeli powyżej jednoznacznie wskazują na związek kondycji krów w okresie zasuszenia z parametrami rozrodu.

Stwierdzono, iż krowy, które charakteryzują się największym otłuszczeniem (BCS = 4,5), odznaczają się jednocześnie najgorszymi parametrami rozrodu. Uwagę zwraca fakt, iż okres międzyciążowy u krów otłuszczonych wydłużył się o ponad 40 dni w stosunku do krów o BCS = 3,7. Odsetek krów zacielonych w pierwszym zabiegu inseminacji był niemalże czterokrotnie gorszy niż u krów charakteryzujących się najwyższą kondycją w porównaniu do zwierząt o najniższym otłuszczeniu.

Te same badania wykazały również silny wpływ otłuszczenia krów mlecznych na pobranie suchej masy paszy. Podobnie jak w przypadku rozrodu, również i w tym przypadku krowy nadmiernie otłuszczone charakteryzowały się najmniej korzystnymi wartościami tej cechy (tab. 2).