Liczne badania potwierdzają starą jak świat prawdę, że siara jest niezbędna do prawidłowego rozwoju oseska. Zawiera w sobie przeciwciała, które po pobraniu przez nowo narodzone zwierzę stanowią dla niego jedyną formę odporności biernej. Młode cielę nie ma wykształconego własnego układu odpornościowego, dlatego ważne jest, aby otrzymało z pokarmem matki odpowiednią ilość immunoglobulin. Prawidłowe pojenie siarą ogranicza ryzyko wystąpienia infekcji, które mogą mieć np. negatywny wpływ na późniejszą produkcyjność w przypadku cieliczek.

Ocenia się, że optymalna wartość białek odpornościowych, które powinno otrzymać cielę w czasie pierwszych godzin życia, wynosi 150-200 g. Wraz z tym zaleceniem nasuwa się pytanie: skąd hodowca ma wiedzieć, jaką ilość immunoglobulin pobrało cielę? Podjęcie takiej oceny wymaga po pierwsze kontroli nad czynnością zdojenia siary od krowy. Jeśli po wycieleniu pozostawiamy cielę z matką, pozwalamy na wystąpienie wielu pozytywnych zachowań, jednak z drugiej strony tracimy nadzór nad pierwszymi odpojami.

Zdajając świeżo ocieloną mlecznicę, możemy zarówno ocenić jakość pokarmu, jak i przejąć kontrolę nad wielkością porcji siary pobranej przez cielę. Ilość pójła podanego oseskowi powinna wynikać bezpośrednio z jakości pokarmu. Badanie siary za pomocą różnych urządzeń mówi nam, jaka jest jakość siary, a przez to możemy określić, ile pokarmu powinno pobrać cielę.

Sama czynność pojenia może nastręczać trudności np. u cieląt, które po porodzie nie wstają, lub osesków ze słabym odruchem ssania. W takich sytuacjach pomocne mogą okazać się butelki ze smokiem oraz sondy.

Kolejną grupą produktów, przydatnych przy skarmianiu siary, są urządzenia do jej przechowywania. Mają zastosowanie w sytuacji, kiedy potrzeba nam wcześniej zmagazynowanego pokarmu, np. w przypadkach gdy krowa po porodzie produkuje siarę zbyt niskiej jakości, nie produkuje jej wcale lub, co niestety też czasem ma miejsce, mlecznica pada.

OCENA SIARY

Głównym parametrem siary, który poddaje się ocenie oraz wymiernie świadczy o jej jakości, jest zawartość immunoglobulin. Należy pamiętać, że pierwszy pokarm produkowany przez krowę zawiera również wysoki ładunek energetyczny, a także minerały i witaminy. Jednak ocena zawartości tych składników w warunkach obory byłaby bardzo trudna, dlatego oceniając jakość siary, skupiamy się na określeniu zawartości białek odpornościowych.