Cielęta w gospodarstwach nastawionych na produkcję mleka są grupą zwierząt, które początkowo generują jedynie koszty, nie przynosząc nic w zamian. Koszty ponoszone na odchów cieląt zwracać się zaczną dopiero w momencie pierwszego ocielenia i rozpoczęcia produkcji mleka - jest to zatem długi okres, w którym trzeba inwestować w te zwierzęta.

Każda inwestycja w prawidłowy i szybki rozwój młodych zwierząt będzie jednak wpływać znacząco na końcowy wynik ekonomiczny gospodarstwa. Jeśli zostanie skrócony okres odchowu, a także zmniejszą się nakłady pracy i nastąpi redukcja kosztów obsługi weterynaryjnej, to z pewnością zwrot kosztów tych inwestycji nastąpi w szybkim tempie.

CIELĘTA W GRUPIE SZYBCIEJ SIĘ UCZĄ

Przyzwyczajeni jesteśmy do utrzymywania cieląt w kojcach pojedynczych lub w dużych grupach - czasem jednak wystarczy utrzymanie w parze dla ujawnienia się korzyści.

Badania naukowe dowodzą, że grupowe utrzymanie cieląt w okresie odchowu niesie ogromne korzyści w późniejszym okresie produkcji. Zwierzęta, które utrzymywane były grupowo, znacząco szybciej się uczą.

Wraz z coraz większymi stadami krów mlecznych i inwestycjami w systemy automatycznego doju czy zautomatyzowanego żywienia, a także wiele innych systemów ułatwiających codzienne obowiązki w stadzie, fakt ten ma niebagatelne znaczenie. Powolny proces adaptacji do nowego środowiska może być "frustrujący" zarówno dla hodowcy, jak i zwierząt.

Z drugiej strony istnieje ryzyko szybkiego przenoszenia się czynników chorobotwórczych w przypadku grupowego utrzymania. Jest to nadal aktualne zagrożenie, lecz dotyczy jedynie utrzymania zwierząt w (bardzo) dużych grupach.

Utrzymanie w niewielkich grupach (dwa, trzy osobniki) nie stanowi zagrożenia w odniesieniu do przenoszenia się chorób, a jest wystarczające dla szybszego uczenia się zwierząt.

Badania te sugerują, że indywidualnie utrzymywane cielęta są bardziej wrażliwe na "nowości", a więc mniej zdolne do adaptacji do zmieniających się warunków w ich środowisku. Może to utrudnić zwierzętom hodowlanym wykonywanie czynności prostych, jak np. przejście korytarzem spacerowym w przytłaczająco jasnym świetle czy reakcja na "nowy" hałas.

Doniesienia te potwierdzają znaczenie okresu odchowu i jego wpływu na okres produkcyjny - laktację.

BUDYNKI DLA CIELĄT - WAŻNE DOPASOWANIE DO WARUNKÓW

Pośród wielu dyskusji co do najlepszego systemu utrzymania cieląt często pomija się jedno z najważniejszych kryteriów wyboru takiego systemu - dostosowanie do warunków gospodarstwa.