Dla hodowcy prowadzącego stado krów informacje znajdujące się w dokumentach oceny użytkowości mlecznej są bezcenne. I zwracają z nawiązką koszty prowadzenia oceny. Najważniejszymi informacjami, jakie hodowca bydła otrzymuje przy ocenie własnego stada, są:
- wydajność mleka, tłuszczu i białka od każdej krowy,
- zawartość tłuszczu i białka w mleku każdej krowy,
- zawartość mocznika w mleku grupy krów i każdej krowy,
- liczba komórek somatycznych w mleku każdej krowy,
- informacje dotyczące rozrodu.

Obraz obory
Wszystkie te informacje mają decydujące znaczenie dla racjonalnego prowadzenia stada, a ich wykorzystywanie ma bezpośredni wpływ na uzyskiwane przez hodowców dochody. Na podstawie tych informacji podejmuje się decyzje, po których krowach zatrzymać potomstwo na rodziców następnego pokolenia, jakimi buhajami kryć krowy, które jałówki sprzedać, ustala się termin brakowania krów ze stada i termin krycia krów. A zatem podejmuje się decyzje dotyczące prowadzenia i obrotu stadem.
Wyniki próbnych udojów przy prowadzeniu oceny w stadzie są także podstawą do ustalania dawek pokarmowych zarówno dla całego stada, jak i grup żywieniowych czy nawet poszczególnych krów. Ze względu na koszt pasz treściwych umiejętność prawidłowej interpretacji wskaźników zawartości tłuszczu, zawartości białka i zawartości mocznika przynosi natychmiast  wymierne korzyści finansowe przez wzrost wydajności mlecznej krów lub obniżenie kosztu pasz treściwych. Informacja o zawartości białka, tłuszczu i mocznika może sygnalizować o zagrożeniach wystąpienia takich chorób, jak ketoza lub kwasica

Mając po każdym udoju informacje dotyczące liczby komórek somatycznych w mleku u każdej krowy, hodowca może mleko określonych krów wstrzymać, aby nie pogorszyć wyniku w całym  zbiorniku, a chore krowy poddać leczeniu.
Dokumenty hodowlane, uzyskiwane dzięki prowadzeniu w stadzie kontroli użytkowości mlecznej, powodują, że sprzedawane zwierzęta hodowlane są dwukrotnie i więcej droższe od zwierząt nieposiadających tych dokumentów.