Na ostatnim Podlaskim Forum Bydła w Piątnicy prof. dr hab. Włodzimierz Nowak przedstawił dwa modele odchowu jałówek hodowlanych.

Jeden z nich jest pochodzenia europejskiego, którego autorem jest prof. Bach z Hiszpanii. Druga z kolei koncepcja się z USA, jej autorami są naukowcy Quigley i Heinrichs. Prof. Nowak przyznał, że bliższa mu jest koncepcja europejska przedstawiona przez prof. Bacha.

W literaturze można spotkać wiele teorii na temat odchowu jałówek, często występujące w nich założenia są bardzo rozbieżne. W przypadku przedstawionych koncepcji również zauważalne są istotne różnice.

Model europejski stawia na maksymalizację dobowych przyrostów masy ciała w okresie od 90 kg do momentu zacielenia. Według autora, szybki wzrost jałówek i osiągane przyrosty powyżej 1000 g nie mają negatywnego wpływu na późniejsze wyniki produkcyjne oraz długowieczność krów mlecznych. Dodatkowym atutem tak dynamicznego wzrostu jest przyspieszenie wieku pierwszego krycia do 13 miesięcy, co wpływa również na obniżenie kosztów odchowu.

Z kolei model amerykański zaleca utrzymywanie przyrostów dobowych na poziomie 850 – 900 g, co pozwala na uzyskanie pierwszego wycielenia w wieku 24 miesięcy, co uczeni uznają za najbardziej optymalny wynik wpływający pozytywnie na późniejsze wyniki produkcyjne.

Różnice pomiędzy koncepcjami dotyczą również wprowadzania pasz strukturalnych, które według teorii europejskiej powinny znaleźć się w diecie już po 1 tygodniu życia, natomiast w myśl idei amerykańskiej dopiero po 6 tygodniu życia.

W kwestii żywienia jałówek po zacieleniu model europejski zaleca ograniczenie dobowych przyrostów do ok. 800 g, natomiast wytyczne amerykańskie podają wyższe wartości 850 – 900 g.

Podobał się artykuł? Podziel się!