Wielu hodowców prowadzi sumiennie notatki dotyczące wystąpienia rui u krów, daty inseminacji i potwierdzenia cielności, daty ocielenia i żywotności cieląt. Który Hodowca ma wgląd na notatki dotyczące wybrakowania krów (kiedy i dlaczego krowa została wybrakowana)?

Jedyne co odnotowują Hodowcy to kiedy krowa „wyjechała” ze stada. Zazwyczaj jedna trzecia krów wybrakowanych opuszcza stado w pierwszych 100 dniach laktacji, kolejna trzecia część po 300 dniu laktacji. Szczegółowy opis powodu wybrakowania może być wykorzystany jako obraz dobrostanu w gospodarstwie i być narzędziem pomocnym przy podejmowaniu decyzji w zarządzaniu stadem, które przyczynią się do wzrostu dochodowości gospodarstwa.

Głównym problemem polskich gospodarstw mlecznych jest fakt, że wybrakowanie danej sztuki ze stada nie jest w pełni świadomą decyzją hodowców. Można by użyć stwierdzenia, że to krowy podejmują decyzje za ich właścicieli lub też wielokrotnie przez nas wspominane niedostosowanie potencjału produkcji do warunków panujących w gospodarstwie decyduje o wybrakowaniu z powodu powikłań takich jak: choroby metaboliczne, zbyt szybka „eksploatacja” krów, problemy układu ruchu.

Niekiedy krowy jednak są brakowane z powodu niskiej wydajności, z tym że jest to również związane z wieloma czynnikami jak problemy z: nogami i racicami, rozrodem, wymieniem czy innymi chorobami.

Właśnie dokładne opisanie tych czynników może okazać się cenną wskazówką w przyszłości, jak zarządzać w gospodarstwie by dane problemy się nie powtarzały. Dlaczego tak ważna jest sumienność? Weźmy pod uwagę choćby problemy z wymieniem, samo wskazanie wymienia jako powodu brakowania nie obrazuje nam problemu, ale pełen opis jak: mastitis, zasuszona jedna ćwiartka, leczony strzyk czy problem z zawieszeniem wymienia mogą w przyszłości skupić naszą uwagę do podejmowania trafnych decyzji w prewencji wymienionych zjawisk.

Kolejnym dużym problemem są brakowania ze względu na rozród krów. Sprzedaż krów w późnej fazie laktacji z powodu niecielności może zostać błędnie odnotowana jako sztuka o niskiej produkcji mleka. Powodem zaistniałej sytuacji może być fakt, iż krowa, której inseminacja nie była skuteczna w późniejszym okresie laktacji mocno „spada” z mlekiem. Rzeczywistym powodem wybrakowania nie będzie wtedy niska produkcja mleka, a problem z rozrodem u danej sztuki.
 
Każdy powód powinien zostać odnotowany, nawet jeśli nie pasuje do wyżej wymienionych kategorii, jak choćby wybrakowanie sztuki zbyt agresywnej, stwarzającej realne zagrożenie dla obsługi. Podobał się artykuł? Podziel się!