Okres przejściowy, obejmujący czas ok. 3 tygodni przed i 3-4 tygodni po wycieleniu, w kluczowy sposób wpływa na przyszłą wydajność, reprodukcję i zdrowotność krów. Jest to czas uważany zarówno przez naukowców, jak i samych hodowców za najtrudniejszy do zarządzania w całym cyklu produkcyjnym. Błędy popełniane w okresie przejściowym mogą rzutować na użytkowanie krowy w przyszłej laktacji. Wiele chorób metabolicznych bierze swój początek właśnie w tym momencie, dlatego ta grupa krów powinna zostać objęta szczególnym nadzorem.

PRIORYTET - WYSOKIE POBRANIE PASZY

Jednym z głównych problemów, z którym muszą się uporać hodowcy w okresie przejściowym, jest spadek apetytu krów, który może zaczynać się już na kilka tygodni przed porodem. Problem ten w większym stopniu dotyka krów pierwiastek niż wieloródek. Wraz ze zbliżającym się porodem pobranie paszy spada, osiągając najniższe wartości w dniu ocielenia. Zmniejszona zdolność pobierania paszy w dłuższej perspektywie czasu prowadzi do powstania ujemnego bilansu energetycznego. W okresie przejściowym, kiedy następuje odżywianie silnie rozwijającego się płodu, jak również zainicjowana zostaje sekrecja siary, potrzeby pokarmowe zaczynają znacząco wzrastać. Kluczową kwestią jest więc zaspokojenie rosnących potrzeb pokarmowych pomimo fizjologicznego spadku apetytu, tak aby nie dopuścić do powstania ujemnego bilansu energetycznego. Deficyt energetyczny jest głównym czynnikiem wywołującym u krów ketozę, jak również inne związane z tym schorzenia, tj.: zatrzymanie łożyska, przemieszczenie trawieńca czy też mastitis. Pytanie, jak tego uniknąć? Otóż pierwszym krokiem do zachowania dobrego apetytu krów po porodzie jest utrzymanie zwierząt w poprawnej kondycji, dostosowanej do aktualnego stanu fizjologicznego. Można bowiem zaobserwować zależność liniową, która wskazuje, że im wyższa kondycja zwierząt w okresie zasuszenia, tym większy występuje spadek apetytu, a co za tym idzie - większy ujemny bilans energetyczny. Aby sprostać rosnącym wymaganiom żywieniowym i nie dopuścić do deficytu energetycznego (lub przynajmniej go zminimalizować) należy w dawce dla krów po wycieleniu podnieść poziom energii. Zwiększenie energetyczności dawki dotyczy szczególnie pierwiastek ze względu na większy spadek apetytu, jak również potrzeby bytowe wynikające z ciągłego jeszcze wzrostu. Za dobrą praktykę, wpływającą na szybką regenerację krowy i stymulację pobierania paszy, uważa się podawanie dużej ilości płynów tuż po porodzie. Na rynku jest szeroka oferta preparatów o odpowiednio zbilansowanym składzie przeznaczonych do sporządzania gotowego pójła, tzw. drenchingu. Dodatkową zaletą tej praktyki jest profilaktyka przemieszczenia trawieńca, w wyniku obciążenia żwacza i wypełnienia pustej przestrzeni wjamie brzusznej krowy, powstałej po wyparciu płodu.

PILNUJ KONDYCJI