Chociaż na rynku amerykańskim, jednego z głównych konkurentów UE, bardzo dynamiczne spadki ceny OMP w ostatnich tygodniach sprawiły, że znajduje się ona obecnie na poziomie o 7,32 proc. niższym niż średnia UE ( w przeliczeniu 1,86 EUR/kg). Wysoki eksport odtłuszczonego proszku poza UE nie zapewnia już równowagi na rynku przy znacznym wzroście produkcji (warto dodać, że pomimo obserwowanej od stycznia aprecjacji euro w stosunku do dolara amerykańskiego, po 3 miesiącach bieżącego roku eksport OMP poza UE był o 20 proc. większy niż w podobnym okresie 2010 roku i osiągnął poziom 142,4 tys. ton, a produkcja w tym okresie wzrosła o 6,8 proc.).

W połowie maja bieżącego roku średnia ważona cena OMP w UE spadła do poziomu 2,01 EUR/kg i była o 15,12 proc. niższa niż w tym samym okresie maja 2011 r. Pewną stabilizację ceny OMP zaobserwowano na rynku głównego unijnego producenta, jakim są Niemcy. W całym kwietniu utrzymywały się one na poziomie 1,99 EUR/kg, a 14 maja bieżącego roku odnotowano nawet niewielką zwyżkę do 2,01 EUR/kg.

W tym samym okresie na rynku polskim ceny OMP cały czas zniżkowały i w połowie bieżącego miesiąca utrzymywały się na poziomie 1,93 EUR/kg, czyli ok. 16 proc. niższym niż przed rokiem (w skali miesięcznej odnotowano niemal 4,5 proc. zniżkę) i były niższe o 4,16 proc. od średniej dla całej UE, w związku z czym polskie OMP znów staje się względnie konkurencyjne.

W ujęciu PLN w skali miesięcznej odnotowano natomiast zniżkę rzędu 3,9 proc. z 8,46 do 8,13 PLN/ kg. Średnie ważone ceny OMP w Unii Europejskiej coraz bardziej zbliżają się do poziomu ceny interwencyjnej (169,8 EUR/100 kg), jak już wspomniano obecnie znajdują się na pułapie o 18,6 proc. powyżej progu, a warto dodać, że jeszcze w styczniu 2012 r. były one ponad dwukrotnie wyższe niż cena interwencyjna.

Jeżeli cena OMP w UE spadnie poniżej poziomu interwencyjnego, Komisja rozpocznie interwencyjne zakupy. Po wypełnieniu limitu 109 tys. ton po cenie interwencyjnej, OMP kupowane będzie na przetargach, uwzględniając najkorzystniejsze (najniższe) oferty.

Taka sytuacja ostatnio miała miejsce w 2009 r. W maju na rynkach UE podobnie zachowywały się ceny pełnotłustego mleka w proszku (PMP), także tu w drugiej połowie bieżącego miesiąca odnotowano zniżkę cen w skali miesięcznej, jednak tym razem była ona bardziej dynamiczna niż w przypadku proszku odtłuszczonego i wyniosła -6 proc. (do 2,52 EUR/kg). Ceny te pozostają na niższym o 16,94 proc. pułapie niż w analogicznym okresie 2011 r. Podobał się artykuł? Podziel się!