Receptory promieniowania świetlnego znajdują się w siatkówce oka krowy. Światło wpływa na ograniczenie produkcji enzymów odpowiedzialnych za syntezę melatoniny w szyszynce. W związku z tym, wraz z wydłużeniem dnia świetlnego następuje obniżenie produkcji melatoniny we krwi. Poziom melatoniny we krwi wpływa na koncentrację innych hormonów, tj. insulinozależny czynnik wzrostu (IGF-1) czy prolaktyna, które wpływają m.in. na produkcję mleka od krowy. Poza tym wysoka aktywność szyszynki działa hamująco na wytwarzanie hormonów regulujących cykl płciowy uwalnianych przez podwzgórze tzw. gonadoliberyn. Wydłużenie dnia świetlnego hamuje czynność szyszynki i powoduje pobudzenie podwzgórza, a więc inicjuje aktywność jajników krów. I choć w przypadku asezonalnego bydła wpływ światła na rozród wydaje się niewielki, stwierdzono, że wydłużenie dnia świetlnego przyspieszyło tempo uzyskania dojrzałości rozrodczej jałówek oraz wpłynęło na skrócenie okresu przestoju poporodowego u krów ocielonych w okresie zimowym.

Właściwe oświetlenie w budynku inwentarskim pozytywnie wpływa na użytkowość mleczną i rozpłodową krów, a ponadto stwarza przyjazne warunki do pracy obsługi. Krowy mleczne, które przebywają około 16 godzin we właściwie oświetlonym budynku, mogą produkować od 5 do 16 proc. (przeciętnie 8 proc.) więcej mleka. Dodatkowo, u takich zwierząt stwierdzono wyższe pobranie paszy (o około 6 proc.) oraz lepszą płodność niż u krów, których czas trwania dnia świetlnego wynosił 13,5 godziny. Warto zauważyć, iż reakcja krów na wzrost długości dnia jest praktycznie natychmiastowa i najczęściej stabilizuje się między 2 a 4 tygodniem po wprowadzeniu zmiany oświetlenia. Warunkiem osiągnięcia tego efektu jest konieczność zapewnienia krowom 6-8 godzin ciemności. Poprawa warunków środowiskowych krów poprzez optymalizację programu świetlnego może przynosić wymierne korzyści ekonomiczne. Badania wskazują, że inwestycja w takie urządzenia może zwrócić się już po jednym roku użytkowania (wzrost produkcji krów i niższe koszty rozrodu). Dodatkową korzyścią wprowadzenia lepszego oświetlenia w budynkach dla krów mlecznych jest poprawa ich dobrostanu oraz wyższa efektywność przemieszczania się pomiędzy różnymi strefami obory. W lepszych warunkach oświetleniowych łatwiej jest również zidentyfikować krowy wymagające dodatkowej opieki bądź interwencji weterynaryjnej.