Ten sposób użytkowania oraz konserwacji pasz daje możliwość uzyskania pewnej stabilności, w rozumieniu wartości pokarmowej paszy.

Drugą stroną medalu jest fakt, iż całoroczne oborowe utrzymywanie zwierząt niesie za sobą wiele trudności i schorzeń, głównie nóg i racic. Jest to problem dotykający częściej krowy utrzymywane w starego typu oborach uwięziowych.

W przypadku uwięziowych obór dużo jest trudności w wykrywaniu rui, które często nie są dostatecznie manifestowane, by uchwycić odpowiedni moment do inseminacji. Dlatego krowy muszą mieć zapewnioną "odrobinę" ruchu na świeżym powietrzu, a tam wszystko widać jak na dłoni.

Istnieje możliwość połączenia obu systemów, gdzie krowy wychodzą z obory jedynie na wybieg, a pełną dawkę pokarmową złożoną z pasz objętościowych i treściwych dostają w oborze bądź na wybiegu. Tego typu rozwiązanie może być pewnym kompromisem pomiędzy sprostaniem wysokim wymaganiom pokarmowym krów mlecznych, a pożądanymi wynikami rozrodu stada oraz jego zdrowotności.

ZMIANY MUSZĄ BYĆ STOPNIOWE

Wprowadzenie do dawki pokarmowej krów mlecznych zielonki pastwiskowej powinno odbywać się powoli i stopniowo, by dać możliwość przystosowania się mikroflory bytującej w żwaczu do nowej paszy.

Zbyt szybkie wprowadzenie znacznego udziału zielonki w żywieniu każdej grupy bydła powoduje pewne zagrożenia, do których należą biegunki, a także tężyczka pastwiskowa. Ich wystąpienie niesie za sobą szereg strat ponoszonych z tytułu obniżonej wydajności mlecznej oraz obsługi weterynaryjnej.

Tężyczka pastwiskowa jest schorzeniem metabolicznym, które najczęściej zbiera swoje żniwo w początkowym okresie wypasu krów.

Schorzenie to jest powiązane z obniżoną zawartością magnezu we krwi krów (hipomagnezemia) i zazwyczaj dotyka krowy o wysokiej produkcji mleka. Objawami tej choroby są przede wszystkim: słaby apetyt i biegunki oraz obniżona produkcja mleka, a także postępująca utrata kondycji.

Wczesną wiosną rośliny intensywnie rosną i zawierają niskie ilości składników mineralnych, w tym zwłaszcza magnezu (niska zawartość Mg w zielonce może być również spowodowana wysokim nawożeniem azotowym - powodującym bardzo intensywny wzrost roślin) przy wysokim poziomie potasu w zielonce.