Pasze objętościowe nadają dawce właściwą strukturę fizyczną i pozwalają krowom funkcjonować zgodnie z naturalnymi zachowaniami, takimi jak przeżuwanie. Ponadto stanowią źródło najtańszych składników pokarmowych, często niedostępnych dla innych gatunków zwierząt. Pasze treściwe uzupełniają dawkę o niezbędny do wysokiej produkcji mleka poziom składników pokarmowych i mineralnych, a także wykazują działanie mlekopędne.

Podawanie tych pasz osobno nie pozwoli na uzyskanie produkcji adekwatnej do posiadanego przez zwierzęta potencjału produkcyjnego i może opłakane skutki.

W zależności od posiadanego potencjału produkcyjnego skład mieszanek treściwych dla krów powinien się różnić. Źródło białka w takich paszach to poekstrakcyjne śruty sojowa i rzepakowa, otręby pszenne czy DDGS (a także mocznik) - każda z tych pasz jest całkowicie różna i dostarcza krowom różne ilości białka o odmiennej dostępności w przewodzie pokarmowym krowy. Energię dostarczają dodatki kukurydzy (również kiszone ziarno kukurydzy jest paszą treściwą!), a także dodatki tłuszczów (w tym również chroniony).

Zarówno w przypadku mieszanek treściwych wykonywanych we własnym zakresie, jak i w mieszankach gotowych przygotowanych przez firmy paszowe bazą są śruty zbożowe, z których „najcenniejsza” jest zawsze ta, którą posiada rolnik (jest w stanie uzyskać dobry plon na użytkowanych gruntach) lub firma paszowa (jest w stanie kupić w rozsądnej cenie).

ROŚNIE POTRZEBA, WZRASTA RYZYKO

Skarmianie pasz treściwych w gospodarstwach utrzymujących krowy mleczne ma ogromne znaczenie ekonomiczne. Duży ich udział w dawce pokarmowej generuje wysokie koszty żywienia. Z drugiej strony, dzięki paszy treściwej w dawce wzrasta znacząco wydajność mleczna krów. Smakowitość pasz treściwych dla tych zwierząt bywa jednak zdradziecka, gdyż niepoprawne zbilansowanie dawki pod kątem udziału tych pasz może doprowadzić do poważnych powikłań związanych z obniżeniem pH treści żwacza.

W dobrze zbilansowanych dawkach opartych na wysokiej jakości kiszonkach z traw i kukurydzy, udział pasz treściwych w dawce nie powinien przekraczać 40 proc. suchej masy, a w przypadku wybitnie wysokiej wydajności 50 proc. Jest to i tak duży udział, a jego przekroczenie może wiązać się z występowaniem w stadzie kwasicy żwacza.