Apelując o pomoc dla rolników, władze Federacji powołują się na rozporządzenie unijne, które reguluje kwestie działań odpowiednich organów, podczas klęski żywiołowej. Przy okazji wytykana jest rządowi RP opieszałość, podczas przydzielania pomocy. 

- Przypominamy, że pomoc rolnikom według rozporządzania Komisji (UE) nr 702/2014 z 25 czerwca 2014 r. w wyniku szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej jest zgodna z rynkiem wewnętrznym. Wspomniane rozporządzenie mówi  także o tym, że, sytuacja kryzysowe wywołane klęskami żywiołowymi wymagają szybkiego działania ze strony organów przyznających pomoc. Dlatego nie rozumiemy opieszałości rządu w tej sprawie, tym bardziej, ze Komisja Europejska podkreśla w wyżej wymienionym rozporządzeniu, że ze względu na odszkodowawczy charakter pomocy przedmiotowe środki nie powodują zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym. - czytamy w apelu PFHBiPM 

Federacja proponuje również, aby zmienić sposób naliczania strat z tytułu suszy. Obowiązująca metoda jest bowiem krzywdząca dla producentów mleka.  

- Apelujemy również o zastosowanie metod obliczeń, które umożliwią oznaczenie realnych strat poniesionych przez producentów mleka w tym roku. 

Pełna treść apelu dostępna jest na stronie internetowej Federacji oraz w załączniku do powyższej wiadomości.  

Podobał się artykuł? Podziel się!