Niekorzystna sytuacja na rynku mleka przekłada się w bezpośredni sposób na stan pogłowia krów mlecznych, którego redukcja w drugiej połowie 2015 r. wyniosła 5,1 proc., co jest najwyższym wynikiem od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Na koniec grudnia 2015 r. liczba krów mlecznych wyniosła 2 134,1 tys. sztuk i była o 113,7 tys. szt. niższa od stanu w grudniu 2014 r. i o 21,8 proc. mniejsza niż w grudniu 2004 roku.

Największy spadek pogłowia odnotowano w gospodarstwach indywidualnych, gdzie wyniósł on 5,2 proc. W tej kategorii gospodarstw utrzymywane jest niemal 93 proc. krajowego pogłowia krów. Redukcja pogłowia krów w tych gospodarstwach, w zestawieniu z 2004 r., wyniosła niemal 13,4 proc. Wzrost pogłowia zaobserwowano jedynie w kategorii krów pozostałych, do których zaliczane mamki. Tu nastąpiła zmiana na plus o 8,7 proc. do poziomu 168,7 tys. sztuk.

Redukcja pogłowia krów mlecznych spowodowała również spadek liczby gospodarstw zajmujących się produkcją mleka. W 2015 r. ich liczba wynosiła ok. 264,9 tys., co stanowi wynik o 7,3 proc. niższy niż w roku 2014. Największy spadek dotyczył gospodarstw utrzymujących do 9 sztuk (spadek o 9 proc.)

Komisja Europejska szacuje, że w 2016 roku w Unii Europejskiej obserwować będziemy spadkową tendencję pogłowia krów mlecznych, które w całej UE zmniejszy się o około 1 proc. do poziomu 23,1 mln sztuk. Według prognoz IERiGŻ-PIB na koniec 2016 roku pogłowie krów mlecznych może spaść w Polsce do 2080 tys. sztuk.

Podobał się artykuł? Podziel się!