Podczas XIII Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Minikowie w kategorii krowa z cielęciem wystawili trzy sztuki. Tak się złożyło, że byli jedynymi wystawcami więc i czempionat i wiceczempionat powędrował do Wojdal w pow. inowrocławskim, gdzie prowadzą gospodarstwo. Jednak jak podkreślają na ostatniej wystawie w Szepietowie, gdzie konkurencja była większa ich czempioni z Minikowa także sięgnęli po najwyższy laur.
 
Gospodarują na ok. 140 ha ziemi. Łąki stanowią 18 ha i pastwiska 12 ha. Pozostałe to grunty orne. Dla bydła uprawiają 5 ha kukurydzy na kiszonkę i mieszanki zbożowo-strączkowe na ziarno. Pozostały areał to produkcja towarowa. Ziemniaki przemysłowe zajmują powierzchnię 20 ha i 5 ha ziemniaków na reprodukcję (dla siebie i na sprzedaż). Pozostałe to kukurydza na ziarno, jęczmień, pszenica, pszenżyto i rzepak. Niestety pszenica, pszenżyto i rzepak (łącznie 27 ha) tej zimy wymarzły, w większości uprawy te przesieli jęczmieniem jarym.

Jak wspomniałem na wstępie obecnie ich stado liczy 100 szt. w tym 50 mamek czystej rasy Limousine. Jałówki przy matce przebywają do 8 miesiąca życia, byczki do 7 miesiąca. Jałówki w wieku 8 mies. osiągają wagę 270- 300 kg, zostają w kraju jako materiał hodowlany. Byczki w większości są eksportowane po roku ich waga sięga 450 kg.

Zwierzęta od wiosny do jesieni są pastwi skowane. Zimą otrzymują siano. Dodatkowo kiszonka z kukurydzy i śruta z mieszanki zbożowo-strączkowej. Cielęta, jałówki i byczki otrzymują dodatki mineralno- witaminowe, dorosłe krowy już nie.

W skład komisji oceniającej podczas Wystawy w Minikowie wchodzili: Ryszard Przekwas – przewodniczący i Katarzyna Kowalik, oboje z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (PZHiPBM).

- w kategorii bydła mięsnego rasy Limousine- krowa z cielęciem, czempionem została krowa IMAGE 5 „G” (PL005121448830) o wadze 800 kg i wieku 66 mies. (3 urodzone cielęta) oraz cielę X (PL005314586516) o masie ciała 112 kg i wieku 79 dni ze wspomnianej hodowli Mariusza Ratajskiego z Wojdal,

- w kategorii bydła mięsnego rasy Limousine- krowa z cielęciem, wiceczempionem została krowa JAMAIQUE 4 „G” (PL005145157398) o wadze 730 kg i wieku 65 mies. (3 urodzone cielęta) oraz cielę X (PL005314586530) o masie ciała 79 kg i wieku 36 dni ze wspomnianej hodowli Mariusza Ratajskiego z Wojdal.

Nagrodzone zwierzęta w galerii poniżej.

Podobał się artykuł? Podziel się!