Do połowy bieżącego roku ma być wypłacona pomoc dla rolników zajmujących się produkcją mleka. Jest to zapomoga ustanowiona przez KE. Polscy rolnicy mogą liczyć na pomoc rzędu 29 mln euro.

Jak przypomina Federacja, projekt rozporządzenia przygotowany przez MRiRW przewiduje, że wsparcie będzie udzielane producentom mleka, jeżeli w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 000 kg oraz w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

Oprócz dolnej granicy przyznawania pomocy istnieje również górny limit. Oznacza to, że z pomocy wyłączeni będą najmniejsi oraz najwięksi producenci.

Wsparcie będzie udzielone do liczby kilogramów mleka wprowadzonego do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 przez producenta mleka, jednak nie większej niż 300 000 kg. Na podstawie wniosków złożonych przez producentów mleka ubiegających się o wsparcie zostanie ustalona liczba kilogramów mleka kwalifikujących się do wsparcia. Następnie kwota środków finansowych przypadająca na sektor mleka zostanie podzielona przez sumę kilogramów mleka, do których przysługuje pomoc. Na podstawie danych Agencji Rynku Rolnego szacuje się, że stawka pomocy do 1 kg mleka wyniesie ok. 1,4 grosza – czytamy na stronie internetowej Federacji.

Krzysztof Jurgiel nieraz podkreślał, że pomoc KE jest niewystarczająca. Polska podtrzymuje stanowisko dotyczące rozszerzenia siatki bezpieczeństwa, w tym m.in. poprzez przyznanie refundacji wywozowych, które pozwalają trwale usunąć nadwyżki z unijnego rynku, oraz poprzez urealnienie poziomów cen interwencyjnych – przypomina Federacja

Podobał się artykuł? Podziel się!