Do pracy nad polską wersją standardu, PZPBM zaprosiło w 2013 roku liczne grono ekspertów: specjalistów z zakładów rozbiorów mięsa wołowego, handlowców z sieci super i hiper marketów, specjalistów handlu zagranicznego z firm eksportowo-importowych, specjalistów zakresu logistyki i kodów kreskowych, naukowców, przedstawicieli administracji. Każdy z członków tak skonstruowanego zespołu roboczego analizował poszczególne zapisy oraz ich interpretację wynikającą z tłumaczenia. Wnioski z indywidualnych analiz były omawiane podczas kilku warsztatów w trakcie których w wyniku dyskusji przyjmowano ostateczne formy nazewnictwa jak również opisu poszczególnych linii cięcia przy wykrawaniu wołowych elementów handlowych z tuszy.

Adaptacja standardów międzynarodowych pozwoli na lepsze dostosowanie rozbioru tusz na elementy do preferencji odbiorców z zagranicy. Dzięki temu eksport wołowiny w elementach nie będzie ograniczony przez różnice w nazewnictwie oraz sposobach przeprowadzania poszczególnych wyrębów tusz wołowych.

- W wyniku 3 letnich prac, zakończonych w maju 2016 drukiem polskojęzycznego katalogu pt. „Standardy Mięsa Wołowego” polski sektor wołowiny otrzymał pierwszy dobrowolny polskojęzyczny standard norm EKG/ONZ. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wyraża głębokie przekonanie, że ten katalog to kolejny istotny krok w kierunku poprawy marketingu i budowy wizerunku polskiego sektora wołowiny. Stopniowe wdrażanie globalnego systemu kodowania elementów handlowych ułatwi komunikację stron transakcji zarówno wewnątrz kraju jak w handlu międzynarodowym. Całość prac została sfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego – czytamy w oświadczeniu PZPBM

Normy międzynarodowe
Od roku 1949 EKG ONZ rozpoczęła prace nad normami dla produktów nietrwałych i przez około 67 lat opracowywała normy jakości handlowej obejmujące całościowo rynek m.in. mięsa i jego przetworów. Normy te stosowane są przez rządy, producentów, importerów, eksporterów a inne organizacje międzynarodowe wykorzystują dorobek EKG/ONZ we własnych pracach normalizacyjnych.
Działania te wpływają m.in. na ułatwienie handlu międzynarodowego, definiowanie wspólnego języka opisu produktów dla sprzedających i kupujących jak również tworzenie przejrzystości rynku dla kupujących i konsumentów.

W ramach jednego z ośmiu Komitetów Sterujących EKG ONZ tj. Komitetu Sterującego ds. Wzmocnienia Potencjału Handlu i Norm została powołana Grupa Robocza ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych. Grupa ta wypracowała aktualny Standard dla Mięsa Wołowego „Tusze i Elementy”. W Grupie Roboczej w pracach nad standardami uczestniczyli również przedstawiciele Polski. Pomimo to nie powstała nigdy wcześniej polska wersja językowa tych norm.

Podobał się artykuł? Podziel się!