Zarząd Polskiej Izby Mleka wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela. Jest to lista 9 działań, które zdaniem PIM zmniejszą skutki obecnego kryzysu.

"W związku z kryzysową sytuacją na rynku mleka, która dotyka rolników produkujących mleko i mleczarskie zakłady przetwórcze Zarząd Polskiej Izby Mleka zwraca się do Pana Ministra z propozycją podjęcia działań, których zadaniem będzie zmniejszenie skutków obecnej sytuacji. Deklarujemy wszelką pomoc i współpracę w tym zakresie." - czytamy na wstępie pisma przygotowanego przez PIM.

Prezentujemy Państwu skrótową wersję postulatów zawartych w piśmie:

  • Wystąpienie do KE o wydłużenie terminu spłaty kar do co najmilej 5 lat.
  • Zmianę, w przypadku gospodarstw mlecznych, zapisu w umowach o dofinansowanie z PROW, mówiącego o potrzebie zwiększenia produkcji.
  • Dopłaty dla rolników deklarujących chęć przejścia na ekologiczną produkcję mleka.
  • Opracowanie wsparcia kredytowego dla gospodarstw w trudnej sytuacji.
  • Wsparcie dla gospodarstw ograniczających produkcję, bądź zamrażających ją do poziomu z 2015 r.
  • Wsparcie rolników decydujących się na wyjście z produkcji.
  • Podjęcie przez MRiRW dziań mających na celu obowiązkowe znakowanie miejsca pochodzenia surowca na produktach mlecznych.
  • Zorganizowanie przez MRiRW spotkania pomiędzy sieciami handlowymi, producentami i przetwórcami.
  • Podjęcie na forum Rady UE dyskusji nad przywróceniem wsparcia dla niektórych produktów mlecznych.

Proponowane przez PIM działania wymagają dalszego opracowania, ale bez wątpienia wprowadzenie choć części z nich mogłoby poprawić sytuację w sektorze mlecznym.

Więcej: Pełna wersja pisma kierowanego przez Polską Izbę Mleka, do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela.

Podobał się artykuł? Podziel się!