Ile więc należy odczekać z otwieraniem silosu po zbiorze? Minimalny czas fermentacji prawidłowo zakiszonej zielonej masy, który daje przyzwoite rezultaty to ok. 6-8 tyg. Podstawowym warunkiem w takiej sytuacji jest prawidłowo przeprowadzony proces zakiszania.

Często stosowaną praktyką jest skarmianie kiszonki z kukurydzy tuż po zbiorze, z tym, że tak naprawdę nie jest to jeszcze kiszonka. Wcześniejsze odkrycie pryzmy może okazać się niekorzystnym rozwiązaniem. W pierwszej fazie zakiszania dochodzi do obumierania zakiszanych roślin, co trwa ok. 3-7 dni. W tym czasie w wyniku oddychania roślin zużyty zostaje tlen, co dopiero stwarza optymalne warunki dla dalszych procesów fermentacji.

Jeżeli w tym momencie nastąpi otwarcie pryzmy, do zielonki dostaje się tlen, co zaburza proces fermentacji. W efekcie kiszonka będzie się gorzej przechowywać, a także wzrośnie ryzyko występowania zjawiska wtórnej fermentacji.

W czasie procesu zakiszania poprawie ulega strawność skrobi dzięki zaawansowanemu procesowi rozkładu białek w których uwięzione są ziarna skrobi. W rezultacie wraz z wydłużeniem okresu przechowywania następuje stopniowy wzrost strawności skrobi.

Mając powyższe na uwadze, warto w przyszłym sezonie wyprodukować nieco większy zapas kiszonki, stanowiący 2 – 3 miesięczną rezerwę. Pozwoli to na uzyskanie wartościowej kiszonki o wysokiej strawności, jak również pozwoli zapobiec deficytom pasz w przypadku uzyskania niższych plonów od przewidywanych.

Podobał się artykuł? Podziel się!