Przystępując do organizowania stada bydła mięsnego, należy uprzednio wybrać taki system chowu, aby odpowiadał warunkom i możliwościom gospodarstwa. Trzeba wziąć pod uwagę pomieszczenia, organizację pracy, metodę żywienia, wybór rasy.

Dużo swobody
W chowie bydła mięsnego nie zaleca się raczej utrzymania zwierząt na uwięzi, zwłaszcza krów. Dopuszczalny jest jeszcze chów na uwięzi buhajków w wieku 6–18 miesięcy. Doświadczenia pokazują jednak, że buhajki lepiej rosną i są lepiej umięśnione, gdy mają zapewniony ruch. Przy malej liczbie buhajków czasami jest to niemożliwe z powodu dużych różnic wieku. Jest to powodem ustalania hierarchii w stadzie, co dyskryminuje sztuki słabsze, które są objadane i obskakiwane.

Dlatego w małych gospodarstwach lepiej jest, aby krowy z cielętami do wieku około 8–10 miesięcy, były utrzymywane luzem, z możliwością korzystania z pastwiska lub tylko wybiegu. Natomiast odsadzone buhajki, jeżeli nie zostaną sprzedane jako odsadki i jeżeli nie jest ich dużo, od 1 do 5 sztuk, można utrzymywać na uwięzi. Przy większej grupie w podobnym wieku należy je utrzymywać luzem. Buhajki utrzymywane od małego luzem, przy niezmienianiu grupy, mało się obskakują i mogą być tak chowane do masy ciała 600–650 kg. Dopiero u takich buhajów tusze mają dobrą, dojrzałą wołowinę, o odpowiedniej proporcji mięsa do tłuszczu. Wszystkie zwierzęta, które mają być chowane luzem, lepiej dekornizować jako małe, 3–6-tygodniowe cielęta. Są one wtedy łagodniejsze i mniej niebezpieczne dla ludzi. Wiedzieli o tym doskonale hodowcy angielscy, którzy wyhodowali rasy genetycznie bezrogie (angus, hereford).

Trzeba jednak pamiętać, że bydło źle znosi chów w pomieszczeniach niedostatecznie wietrzonych, wilgotnych, smrodliwych. Zwierzęta nie boją się zimna pod warunkiem, że mają zapewniony ruch i ochronę przed przeciągami. Muszą mieć spokojne miejsce do odpoczynku, bez ruchu powietrza, a w lecie odpoczynek w cieniu, bez wiatru. Jeśli takie warunki zostaną spełnione, to można być przekonanym, że uzyska się dobre efekty. Przy wyborze pomieszczenia dla bydła warto kierować się zasadą, aby traktować zwierzęta tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Pomieszczenia powinny być też tak zaplanowane, aby zwierzęta miały zawsze dostęp do wody i paszy, a także do czochradła.