Stabilizacja cen w skupie bydła obserwowana jest od dłuższego czasu, z niewielkimi, wręcz kosmetycznymi korektami. Według ekspertów branży jest nadzieja na dalsze wzrosty cen polskiej wołowiny z uwagi na fakt oficjalnego ogłoszenia Polski jako kraju wolnego od BSE. Może to wpłynąć na wzrost eksportu krajowego mięsa wołowego, a co za tym idzie wzrost cen skupu.

Aktualne stawki za buhaja w klasie R w ankietowanych zakładach wynoszą maksymalnie 13,00 zł/kg. Za klasę O z kolei zakłady płacą do 12,50 zł/kg. stawki za buhaje skupowane w wadze żywej mieszczą się w zakresie 6,30 7,30 zł/kg w zależności od rasy.

W przypadku jałówek za klasę R zakłady płacą do 13 zł/kg. Za sztuki mieszczące się w klasie O rolnicy mogą otrzymać maksymalnie 12 zł/kg. Jałówki skupowane w wadze żywej wyceniane są minimum na 5,60 zł/kg w przypadku sztuk czarno-białych i 6,80 zł/kg za jałówki mięsne.

Za krowy w wycenie poubojowej można obecnie uzyskać maksymalną stawkę w wysokości 11,70 zł/kg. natomiast za sztuki skupowane w wadze żywej podmioty skupujące oferują do 5,20 zł/kg (ceny netto).

Podobał się artykuł? Podziel się!