Sprawdzeniu należy poddać takie parametry jak: wartość podciśnienia, poprawność działania regulatora podciśnienia, rezerwę wydajności pompy próżniowej oraz pracę pulsatora.

W celu skontrolowania podciśnienia należy przed włączeniem pompy upewnić się, że wskazówka wakuometru wskazuje zero. Po włączeniu pompy, przy zamkniętych zaworach wskazówka powinna osiągnąć pożądaną wartość podciśnienia w ciągu 10 sekund.

Aby sprawdzić wydajność pompy próżniowej należy podłączyć wszystkie aparaty, a następnie pozwolić na zassanie powietrza atmosferycznego w jednym z nich. Gdy spadek podciśnienia przekracza 2 kPa, oznacza to, że rezerwa efektywna pompy próżniowej jest niewystarczająca. Najlepiej, jeśli wartość podciśnienie w ogóle nie ulega obniżeniu.

Poprawnie działający regulator podciśnienia powinien nieprzerwanie zasysać powietrze. Jeżeli po zamknięciu dopływu powietrza do obiegu wskazówka wakuometru przekroczy optymalną wartość, świadczy to zacinaniu się zaworu, co może być spowodowane jego zabrudzeniem lub zużyciem.

Ocenie poprawności działania możemy również poddać pracę pulsatora. Mając do dyspozycji zegarek i słuch jesteśmy w stanie określić częstotliwość pulsacji, która powinna wynosić 60 pulsów na minutę z tolerancją +/- 3.

Tak przeprowadzona kontrola pozwoli wstępnie oszacować poprawność działania dojarki. Do dokładnej analizy niezbędne są jednak specjalistyczne urządzenia. Warto więc pamiętać o okresowych przeglądach.

Podobał się artykuł? Podziel się!