Jest to jedna z najważniejszych technik zarządzania stadem - grupowanie krów wymaga jednak odpowiedniej liczebności stada. Im stado jest większe, tym łatwiej jest wydzielić odpowiednią liczbę grup, a proporcjonalnie im mniejsze będzie stado, tym trudniejszy jest jego podział.

Podział stada na grupy technologiczne to nie tylko oddzielenie krów zasuszonych od dojnych, lecz również podział na grupy produkcyjne - w zależności od ilości produkowanego mleka, a także specjalna grupa dla krów pierwiastek. Przy małej liczebności stada nie jesteśmy w stanie odpowiednio go pogrupować - ze względu na to, że niektóre grupy mogłyby stanowić pojedyncze zwierzęta.

Każda grupa to inne żywienie, a więc i do każdej grupy musi być przygotowana oddzielna mieszanka TMR lub przynajmniej próby domieszania paszy treściwej do bazowej mieszanki pasz objętościowych

BARDZO WAŻNY START LAKTACJI

Grupą technologiczną o wysokich wymaganiach jest pierwsza grupa technologiczna krów mlecznych - początkowe tygodnie laktacji. W tej grupie krowy nie produkują największej ilości mleka, lecz z całą pewnością przebrnięcie przez te pierwsze tygodnie świadczyć będzie o produkcji mleka w całej laktacji, a nawet w kolejnych.

Potrzeby pokarmowe krów w pierwszych tygodniach po porodzie są nieproporcjonalnie wyższe od możliwości pobrania paszy. To właśnie w początkowej fazie laktacji pojawiają się schorzenia metaboliczne i właśnie dlatego jest to grupa o szczególnych wymaganiach.

W pierwszych tygodniach laktacji bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej - bardzo wysokiej - koncentracji składni

ków pokarmowych krów, by pokrywały one możliwie największą część potrzeb. W celu pokrycia tych potrzeb racjonalne staje się zastosowanie pasz o wysokiej koncentracji składników, jak np. chronione formy tłuszczu czy chronione białko. Cała mieszanka TMR dla tej grupy może się okazać najdroższą, lecz w efekcie końcowym przyniesie wymierne korzyści w postaci wysokiej mleczności i zdrowotności.

Niezwykle istotne jest również wydzielenie specjalnej grupy dla krów w pierwszej laktacji. Początek pierwszej laktacji jest olbrzymim szokiem dla tych zwierząt. Poza sprostaniem wysokim wymaganiom pokarmowym pierwiastek, trzeba mieć również na uwadze fakt, iż są one często zdominowane przez krowy wieloródki, co w sposób pośredni może pogłębić ujemny bilans energii.