Według danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w ciągu dwóch pierwszych miesięcy br. wartość polskiego eksportu przetworów mleczarskich była o ponad 10 proc. wyższa niż przed rokiem, sięgając 229,7 mln euro.

Na tak dobre wyniki wymiany handlowej wpłynęło przede wszystkim ożywienie na rynku mleka i śmietany nie zagęszczonej, masła i serów. W okresie dwóch miesięcy br. wartość eksportu mleka i śmietany nie zagęszczonej zwiększyła się o ponad 20 proc. do 28,5 mln euro. Tym samym udział mleka i śmietany w całkowitej sprzedaży zagranicznej artykułów mlecznych wzrósł z 11 proc. przed rokiem do 12 proc. w analizowanym okresie.

W przypadku eksportu masła w styczniu i lutym br. odnotowano 20-procentowy wzrost w relacji rocznej, do blisko 20,5 mln euro. Udział tej kategorii w wywozie przetworów mleczarskich ogółem z Polski wyniósł 9 proc. wobec 8 proc. przed rokiem. Jednakże w dalszym ciągu najbardziej istotną pozycję eksportową zajmują sery z udziałem 40 proc.

W styczniu i w lutym br. ich eksport zwiększył się o 18 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. do 97 mln euro. W tym roku podstawowym rynkiem zbytu polskich serów staje się Rosja, która w analogicznym okresie ubiegłego roku znajdowała się na czwartej pozycji, za Czechami, Niemcami, Włochami.

W pierwszych dwóch miesiącach br. nasz eksport na ten rynek wzrósł niespełna 2-krotnie r/r do 13,80 mln euro. Tym samym udział Rosji w całkowitej wartości sprzedaży zagranicznej serów zwiększył się z 8,5 proc. do 14 proc.

Niemniej, biorąc pod uwagę wywóz wszystkich artykułów mlecznych, kraje Unii Europejskiej nadal pozostają czołowym partnerem handlowym Polski, z około 75-proc. udziałem w eksporcie. Artykułem (na poziomie czterocyfrowego CN) który odnotował największy spadek wywozu w tym roku była serwatka.

Według danych MRiRW po lutym br. wartość eksportu spadła o 2 proc. do 29,3 mln euro, przy wzroście wolumenu o 9 proc.

Oceniamy, że ze względu na przewidywane umocnienie złotego, szczególnie wobec dolara, wyniki eksportowe w kolejnych miesiącach bieżącego roku mogą ulegać pogorszeniu. Niemniej, należy zaznaczyć, że popyt importowy ze strony krajów rozwijających się nadal będzie wysoki. Także ceny przetworów mleczarskich, szczególnie mleka w proszku i serów, mogą kształtować się na poziomach wyższych niż średnia za 2012 rok. To wszystko pozwoli na utrzymanie dodatniej dynamiki w polskim eksporcie przetworów mleczarskich. Podobał się artykuł? Podziel się!