Wiele badań naukowych z całego świata, a także indywidualnych obserwacji polskich hodowców pokazuje, że rozród jest problemem w praktycznie każdym stadzie krów mlecznych. Ostatnimi laty pogorszeniu ulega znacząco wykrywalność rui, a powodem tego stanu rzeczy jest również skrócenie długości jej trwania. Wielu naukowców w swoich badaniach pokusiło się o stwierdzenie, że wysoka wydajność jest powiązana z coraz to krótszym okresem trwania rui właściwej, jednocześnie stwarzając hodowcom coraz węższe okienko do inseminacji.

W ślad za tymi zmianami wiele firm oferuje narzędzia, które wspomagają wykrywanie rui u krów. W przeciwieństwie do człowieka jest to metoda która na bieżąco monitoruje każdą sztukę. Nie są to jednak urządzenia które się nie mylą dlatego też powinny być jedynie wykorzystywane jako wsparcie „oka” hodowcy.

Metodami najczęściej stosowanymi są różnego rodzaju aktywometry, czyli urządzenia monitorujące aktywność krów. Mogą być one zakładane na nogi krów – wtedy takie urządzenia nazywamy pedometrami. Urządzenia te rejestrują aktywność ruchową krów w oborze – krowy o wzmożonej aktywności – ilości kroków są oznaczane jako krowy w rui. Decyzją hodowcy jest zatem aby taką krowę zainseminować jeśli faktycznie ruja u danej sztuki wystąpiła. Pedometry znakomicie sprawdzają się w przypadku obór w systemie bezściółkowym, w przypadku obór płytko ścielonych mogą się pojawić pewne problemy z funkcjonowaniem tych urządzeń, a w oborach głębokich całkowicie nie będą sobie one radziły.

W takich oborach można więc zastosować aktywometry umieszczone w responderach – na szyi krów. Zasada działania jest zbliżona do pedometrów.

Jednak jak tłumaczy lek. wet. Jacek Mrowiec z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dokładność działania tych urządzeń może zostać zachwiana w wielu przypadkach. Przede wszystkim urządzenie może nam podać błędny wynik w przypadku, gdy obora wyposażona jest w aktywne czochradło, lub choćby nawet gdy responder na szyi krowy będzie zamocowany zbyt luźno. 

Pomimo korzystania z metod mierzenia aktywności ruchowej krów w oborze niezbędna jest obserwacja zwierząt. Niestety w stale rosnących stadach często trudno jest poświęcić odpowiednio dużo czasu dla każdej sztuki, dlatego też można korzystać z tych metod w celu wsparcia obserwacji. Łącząc obie metody z pewnością oczekiwany efekt będzie do osiągnięcia.

Podobał się artykuł? Podziel się!