Już powyżej 24oC i przy wilgotności powietrza na poziomie 70 proc. wysokowydajne krowy mleczne mogą odczuwać dyskomfort. Przy tym samym poziomie wilgotności i temperaturze wyższej o 5oC mówimy o stresie cieplnym. W takich warunkach krowy mają obniżony apetyt, co skutkuje zmniejszeniem wydajności mlecznej.

Najlepszą metodą zapobiegania stresowi cieplnemu w oborach jest stosowanie rozwiązań zapewniających dobry mikroklimat. Kluczową rolę w zapewnieniu wysokowydajnym krowom odpowiednich warunków środowiskowych odgrywa wymiana powietrza.

Wyposażenie pasywne

Do pasywnych elementów wyposażenia budynku, które pozwalają zmniejszyć ryzyko występowania stresu cieplnego, zaliczamy:

  • ruchome kurtyny zamiast zabudowanych ścian bocznych,
  • uchylne okna oraz świetliki,
  • dużą kubaturę wynikającą z wysokich ścian budynku,
  • dach pokryty izolowanymi materiałami, takimi jak np. płyty warstwowe.

Przykładem systemu kurtyn bocznych jest Vario Star, patent firmy Wolf System. W otworach okiennych w oborze przeciw ptactwu na stałe zamontowana jest siatka o dużych oczkach, w odpowiedni sposób ponaciągana i przymocowana do cokołów żelbetowych.

Następnie są dwie kurtyny, za pośrednictwem których można regulować przepływ powietrza.

Pierwszą z nich jest tzw. kurtyna półprzepuszczalna, jest wykonana w sposób zapewniający przepuszczalność ok. 50 proc. powietrza. Druga kurtyna to nieprzepuszczalna membrana.

Kurtyny można otwierać zarówno od góry, jak i od dołu, co pozwala na skonfigurowanie ustawienia do aktualnych wymagań.

Okna oraz świetliki, w które są wyposażone budynki, powinny być uchylne. Odpowiednie ich otwieranie powoduje ruch i grawitacyjną wymianę powietrza. Z kolei duża kubatura budynków pozwala na utrzymanie niższej (nocnej) temperatury w ciągu dnia poprzez zmniejszoną wymianę powietrza z otoczeniem. W zachowaniu optymalnej temperatury pomaga również izolacja dachu. Wysokie, niesklepione budynki zapewniają bydłu lepsze warunki niż obiekty starego typu, ponieważ najcieplejsze powietrze znajduje się kilka metrów nad ciałami zwierząt.