Zapalenie macicy (metritis) jest powodem licznych strat ekonomicznych związanych z obniżeniem efektywności rozrodczej krów dotkniętych tym schorzeniem (wydłużenie okresu międzyciążowego, spadek skuteczności zabiegów inseminacji), powstawanie torbieli jajnikowych, co prowadzić może do przedwczesnego brakowania takich sztuk ze stada w związku z niepłodnością. Straty ekonomiczne dotyczą również negatywnego wpływu stanów zapalnych macicy na ogólne funkcjonowanie organizmu krowy.

Podczas tego stanu spada bowiem pobranie paszy, przez co obserwowany jest spadek mleczności i utrata kondycji – krowy narażone na schorzenia metaboliczne. Dodatkowo przy obniżonej odporności wymię takiej krowy narażone jest na większą presję patogenów, tym samym zwiększa się ryzyko stanów zapalnych wymion. Kolejnymi ze strat są koszty leczenia stanów zapalnych i utrata mleka (ze względu na antybiotykoterapię).

Pojęcie poporodowego zapalenia macicy obejmuje zapalenia macicy występujące w pierwszych trzech tygodniach od ocielenia. Do objawów widocznych należą przede wszystkim wypływy z dróg rodnych (często brunatno-czerwone lub wodniste; cuchnące). Zapalenia macicy mogą przebiegać z różnym nasileniem. Zdarza się, że ich przebieg jest niemal bezobjawowy, częściej jednak objawy można zaobserwować w postaci spadku produkcyjności krów, obniżonego apetytu, czy podniesionej ciepłoty ciała (powyżej 39,5 stopni). W najcięższym przebiegu stanów zapalnych macicy mogą pojawić się objawy zatrucia.

Na występowanie poporodowego zapalenia macicy bardziej podatne mogą być sztuki, u których odnotowano trudny poród (a nawet ciąża mnoga) lub poronienie, a także w przypadkach zatrzymań łożyska czy wystąpienia chorób metabolicznych (związanych z nieprawidłowym żywieniem krów w okresie zasuszenia oraz końcowej fazie poprzedniej laktacji – ketoza, porażenie poporodowe). 

Działania profilaktyczne powinny obejmować przede wszystkim wszelkie czynności związane z adekwatnym do potrzeb i stanu fizjologicznego żywieniem krów. Dzięki temu można uniknąć schorzeń metabolicznych, które pociągają za sobą również ryzyko wystąpienia zaburzeń na tle immunologicznym. Ważne jest również zachowanie podstawowych zasad higieny w trakcie porodu i we wczesnym okresie poporodowym.