Współpraca w ramach podpisanego porozumienia ma na celu współdziałanie na rzecz rozwoju rynku polskiego bydła mięsnego oraz jego produktów – wołowiny kulinarnej.

Jak czytamy w tekście porozumienia, współpraca przede wszystkim będzie koncentrować się na tworzeniu i realizacji Strategii Rozwoju Produkcji i Hodowli Bydła Mięsnego w Polsce na najbliższe lata. Przy jej tworzeniu Strony porozumienia będą zabiegały o dobrą współpracę i poparcie organów administracji państwowej, w tym w szczególności MRiRW, administracji samorządowej, parlamentarzystów, organizacji rolniczych i przetwórczych.

Porozumienie na czas nieoznaczony, zostało podpisane przez: wiceprezesa zarządu Federacji Związków Producentów - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Zygmunta Jodko, prezesa Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Jerzego Wierzbickiego, oraz prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Bogusława Rogusia.

W załączniku udostępniamy Państwu tekst Porozumienia w formacie pdf.

Podobał się artykuł? Podziel się!