Jakość rozumiana jako czystość i brak uszczerbków mogących wywołać kontuzję, a także przyczepność - antypoślizgowość posadzki w poczekalni czy na hali udojowej, są nie mniej ważne, co legowiska w oborze czy wysokiej jakości pasze na stole paszowym.

Do hali udojowej zwierzęta przechodzą przynajmniej dwukrotnie w ciągu doby, w niektórych oborach jest to odpowiednio więcej w zależności od częstotliwości doju - może to być nawet 4-krotny dój w stadach utrzymujących wybitnie wydajne sztuki. Warto jest zatem zwrócić uwagę na jakość drogi pokonywanej przez zwierzęta i przejść tę drogę razem z nimi w celu obserwacji zachowania zwierząt i wychwycenia ewentualnych uszczerbków.

ZŁA POSADZKA TO STRES I RYZYKO

Czynników stresowych w ciągu pojedynczej laktacji każdej krowy jest wiele. Są to zarówno czynniki takie jak poród i zmieniający się wraz z nim harmonogram dnia, zmiana grupy technologicznej, jak i inne czynniki związane z codzienną obsługą stada, np. dościelanie legowisk (hałas przy użyciu do tych czynności ciągnika), a także dój - w tym przypadku szczególnym stresem może być przepędzanie krów z części legowiskowo-żywieniowej do hali udojowej.

Brakowania spowodowane uszkodzeniem aparatu ruchu krowy są dość częste i wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu proc. Dane przedstawiane przez PFHBiPM wskazują, że ponad 10 proc. krów w stadach objętych oceną użytkowości jest brakowanych właśnie z tego powodu, jednak odsetek ten ulega ciągłemu wzrostowi. Jednym z wielu czynników wpływających na uszkodzenie aparatu ruchu u krów mlecznych są niewłaściwe posadzki. Nie chodzi tu jedynie o śliskość powierzchni, lecz również o jej twardość.

Badania jednoznacznie potwierdzają, że krowy preferują bardziej elastyczne podłoża do poruszania się. Twarde podłoże powoduje przerost rogu racicowego, a przez to nierównomierny rozkład nacisku ciała zwierzęcia na podłoże. Efektem tych zmian są wrzody podeszwy racicy, uszkodzenie linii białej, a w skrajnych przypadkach perforacje podeszwy.

Krowy na twardej i śliskiej powierzchni wykazują nienaturalne zachowanie i ruch, co może prowadzić do uszkodzeń w stawach położonych wyżej. Niewłaściwa posadzka powoduje również inne skutki. Krowy nie manifestują objawów rui, upośledzone jest również przemieszczanie się pomiędzy strefami żywieniową i legowiskową, co wpływa na pobranie paszy, a to w konsekwencji powoduje pogorszenie wydajności mlecznej oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób metabolicznych.