Jak czytamy w treści petycji do ministra Sawickiego: - Dzisiejszym protestem chcemy w sposób szczególny uświadomić Panu Ministrowi i wszystkim Decydentom w Polsce, że sprawy rynku mleka idą w złym kierunku, coraz bardziej zagrażają uczestnikom tego rynku i wymagają nadzwyczajnych rozwiązań. Domagamy się więc szybkich i zdecydowanych działań zarówno w kraju jak też na Forum Komisji Europejskiej, wspierających rynek mleka, likwidujących skutki embarga na polskie produkty mleczne, przywracających stabilizację na rynku mleka, pozwalających nam utrzymać się na tym rynku i otrzymywać godziwą zapłatę za naszą codzienną, uciążliwą i ciężką pracę.
Postulaty brzmią następująco:
 • Zlikwidować kary mleczne za ostatni rok kwotowy
 • Wypłacić wszystkim czynnym dostawcom mleka ekwiwalent pieniężny w wysokości co najmniej 0,30 zł za każdy kg posiadanej kwoty mlecznej, z tytułu utraty kapitału ( wartości majątku ) spowodowanej likwidacją kwot mlecznych.
 • Urealnić wysokość cen interwencyjnych.
 • Objąć producentów mleka dodatkowymi płatnościami, z tytułu wysokich strat, ponoszonych z powodu wprowadzonego embarga Rosji na mleko i produkty mleczne.
 • Przyspieszyć wypłaty dopłat bezpośrednich producentom mleka, obciążonych karami za nadprodukcję mleka w roku kwotowym 2013/2014, oraz tym którzy we własnym zakresie zakupili dodatkowe kwoty mleczne.
 • Podjąć działania legislacyjne umożliwiające wprowadzenie w Polsce tzw. uboju rytualnego.
 • Wprowadzić regulacje prawne, zabezpieczające właściwe relacje pomiędzy producentami, przetwórcami i konsumentami, a sieciami handlowymi.
 • Stworzyć możliwości finansowe pozyskania funduszy, na organizację wspólnego handlu polskiego przetwórstwa mleka.
 • Kontynuować działania zmierzające do dalszej konsolidacji branży mleczarskiej.
 • Podjąć działania przyśpieszające przekazanie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka szacowanie wartości hodowlanej bydła mlecznego.
 • Zawiesić na okres roku spłatę kredytów inwestycyjnych w gospodarstwach mlecznych.
Pod dokumentem, w imieniu protestujących podpisali się: Prezydent PFHBiPM, Leszek Hądzlik oraz Wiceprezydent PFHBiPM, Krzysztof Banach.
Podobał się artykuł? Podziel się!