Na zniesienie kwot mlecznych rolnicy – hodowcy bydła we wszystkich krajach Wspólnoty przygotowują się powiększając produkcję mleka i starają się zwiększyć jej efektywność by nie tylko ilość mleka była większa, ale również by przychód jednostkowy z litra wyprodukowanego mleka był wyższy.

- W Danii wszyscy czekamy na uwolnienie rynku mleka. Powiększenie produkcji to jeden z elementów mogących pozwolić na konkurencję na wolnym runku, drugim zaś jest wysoka efektywność produkcji, do której stale dążymy – tłumaczy Erik Hansen hodowca z Danii.

Średnia wielkość duńskiego stada krów mlecznych wynosi 160 krów mlecznych. Jednak jak wyjaśnia duński hodowca – każda krowa dźwiga bardzo wysokie zobowiązania, które w ciągu swojego życia musi spłacić, a do tego potrzebna jest ta wysoka efektywność.

- By rozwinąć produkcję mleka musiałem zaciągnąć kredyt, który w chwili obecnej (przeliczając na polską walutę) wynosi ok. 75 tys. zł/ krowę. Przez większą efektywność produkcji mam na myśli przede wszystkim odpowiednie zarządzanie całym stadem. Poczynając od żywienia każdej z grup, kończąc na pracownikach obsługujących stado każdego dnia. Każdy z elementów jest bardzo ważny i na każdym z nich nie mogą być popełniane nawet najmniejsze błędy. Dbając o odpowiednie żywienie krów, a także zapewniając im komfort (przez budowę nowej obory) dążę do osiągnięcia średnio 50 tys. kg mleka od krowy w ciągu życia, czyli każda krowa przed opuszczeniem mojego stada musi osiągnąć taki poziom produkcji życiowej – wyjaśnia Hansen.

Obecnie stado Erika Hansena liczy 260 krów mlecznych o średniej wydajności mleka 10800 kg. W ciągu ostatnich 24 miesięcy hodowca wybrakował 96 zwierząt, które średnio produkowały mleko w jego stadzie przez 3,7 laktacji dając średnio ponad 43 tys. kg mleka. Jego celem jest osiągnięcie średniej wydajności 12500 kg mleka w laktacji, lecz przede wszystkim celem jest powiększenie wydajności życiowej krów do poziomu 50 tys. kg mleka.

Jak przyznaje hodowca w jego stadzie najwięcej krów jest brakowanych ze względu na słabe wyniki reprodukcyjne. Jednak zestawienie 96 krów w dwuletnim okresie obejmuje również 19 krów z ubiegłego roku, które „wypadły” z jego stada ze względu na chorobę wywołaną przez bakterie z rodzaju Mycoplasma. Zestawienie 96 krów nie obejmuje sztuk sprzedanych do dalszej hodowli, a jedynie sztuki wybrakowane i sprzedane do rzeźni.

Podobał się artykuł? Podziel się!