Istniejące strategie zarządzania zdrowiem nie uwzględniają wieloczynnikowych, zróżnicowanych i złożonych przyczyn wpływających na stan zdrowia krów mlecznych w poszczególnych gospodarstwach rolnych. Co więcej działania realizowane są na wiele różnych sposobów, co prowadzi do braku spójności leczenia i niepewnych rezultatów. Aby powstały odpowiednie środki i skuteczne metody postępowania, potrzebne jest podejście systemowe.

Dzięki finansowaniu ze środków UE powstał projekt IMPRO, w którym powstają narzędzia diagnostyczne na rzecz ulepszenia praktyk w zakresie zarządzania oraz efektywności alternatywnych metod leczenia krów w ekologicznych stadach mlecznych. W tym celu zespół projektu zastosował podejście multidyscyplinarne, które pozwoli odpowiedzieć na wyzwania natury naukowej dotyczące zdrowia zwierząt i procedur zarządzania gospodarstwem na różnych poziomach.

W pierwszym okresie sprawozdawczym naukowcy opracowali narzędzie diagnostyczne, które posłuży rolnikom i ich konsultantom do określenia stanu zdrowia krów w gospodarstwie oraz pomocy w doborze środków na poprawę zdrowia zwierząt. Narzędzie wdrożono w 218 systemach hodowli ekologicznej w Niemczech, Hiszpanii, Francji i Szwecji. Zespół projektu zbadał także ewentualny wpływ narzędzia na podejście rolników i stosowane przez nich praktyki zarządcze.

Członkowie projektu opracowali nowe protokoły monitorowania zdrowia poszczególnych krów i stad oraz zapobiegania chorobom w systemach ekologicznych. Protokoły przetestowano w 40 gospodarstwach we Francji i Szwecji, by ustalić, czy istotnie wpływają na poprawę zdrowia i są przydatne dla rolników, konsultantów i lekarzy weterynarii.

Projekt IMPRO, który rzuca nowe światło na zdrowie zwierząt, działa na rzecz innowacyjnych i efektywnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania systemami rolnictwa ekologicznego. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!