Ze wsparcia mogli skorzystać producenci, którzy 31 marca 2009 roku posiadali kwotę mleczną w wysokości nie niższej niż 20 000 kg i nie wyższej niż 200 000 kg oraz w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali kwotę w wysokości nie niższej niż 20 000 kg.

Wsparcie finansowe udzielane było do każdego kilograma mleka lub przetworów mlecznych przeliczonych na kilogramy mleka, wprowadzonego do obrotu przez producenta mleka w roku kwotowym 2008/2009, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty indywidualnej przysługującej dostawcy w dniu 31 marca 2009 r.


Wysokość wsparcia jednostkowego przysługującego na 1 kg mleka wprowadzonego do obrotu przez producenta mleka w roku kwotowym 2008/2009 określona została na poziomie 0,01531527 PLN.

Pomoc finansową otrzymało 91,6 tys. producentów mleka. Natomiast suma kilogramów, do których udzielone zostało wsparcie wyniosła blisko 5 412,4 mln kg.


Z tytułu przyznanego wsparcia Agencja Rynku Rolnego do końca czerwca 2010 r. wypłaciła producentom mleka środki finansowe w wysokości ok. 82,9 mln zł, czyli ponad 20,0 mln euro, co stanowi 99 proc. przyznanych Polsce środków pieniężnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!