Słabe cielęta wykazują mniejszą efektywność żywienia, gorsze przyrosty dobowe, wyższe wskaźniki zachorowań oraz śmiertelności. Wysoki odsetek upadków cieląt w pierwszym miesiącu po przybyciu do gospodarstwa zależy zwykle od miejsca, z którego zwierzę zostało nabyte oraz jego masy ciała. Dlatego zaopatrywanie się w zwierzęta z pewnych źródeł, o prawidłowej masie ciała w stosunku do wieku decyduje o powodzeniu w dalszym ich odchowie.

WAŻNA MASA I ZDROWOTNOŚĆ CIELĄT

Dlaczego masa ciała cielęcia jest taka istotna? Wynika to z faktu, że w okresie pierwszych 21 dni przebywania zwierzęcia w nowym gospodarstwie cielęta o niższej masie ciała charakteryzują się wyższym współczynnikiem śmiertelności. Rzeczywista masa cielęcia podzielona przez jego wiek w dniach daje wskaźnik, który jest wysoko skorelowany również z późniejszym tempem wzrostu oraz masą tuszy takich cieląt. W tabeli 1 zaprezentowano minimalną masę ciała cieląt rasy hf w pierwszych 15 tygodniach ich życia.

Innym ważnym czynnikiem decydującym o jakości zakupionych cieląt jest sposób nabycia zwierzęcia. Wiąże się to przede wszystkim z zagrożeniem epidemiologicznym. Status epidemiologiczny zakupywanych cieląt zależy od:

  • zarządzania oraz jakości żywienia w gospodarstwie, z którego cielę pochodzi; głównie zależy on od właściwego odkarmienia noworodka dobrej jakości siarą bezpośrednio po jego narodzinach;
  • odległości oraz sposobu transportu cieląt z miejsca pochodzenia do docelowego;
  • tego, czy cielęta były nabywane bezpośrednio od hodowcy czy od pośredników;
  • wymieszania osobników pochodzących z różnych gospodarstw.

Cielęta nabywane bezpośrednio z farm mlecznych mają mniejsze problemy zdrowotne niż te nabywane na targowiskach. Poza tym takie osobniki są mniej wyeksponowane na działanie potencjalnie chorobotwórczych patogenów, nie miały kontaktu z osobnikami pochodzącymi z innych farm, są dostarczane bezpośrednio do miejsca docelowego i często były lepiej karmione. Idealnie byłoby nabywać cielęta z gospodarstw, w których prowadzone są programy bioasekuracyjne przeciwko IBR i BVD czy szczepienia krów przeciwko biegunkom cieląt. W tabeli poniżej zestawiono korzyści i ryzyka różnych opcji nabywania cieląt do opasu.