Pożyteczne mikroorganizmy są to specjalnie wyselekcjonowane szczepy bakterii oraz grzybów. Jak dotąd najpowszechniej użytkowane są w przemyśle spożywczym, medycynie oraz rolnictwie. W produkcji zwierzęcej oraz roślinnej możemy je spotkać m.in. pod nazwą probiotyków stosowanych coraz częściej w żywieniu zwierząt oraz inokulantów wspomagających proces zakiszania kiszonek. Coraz popularniejsze staje się również spryskiwanie resztek pożniwnych oraz roślin w wegetacji roztworami zawierającymi pożyteczne mikroorganizmy.

Ograniczenia w stosowaniu antybiotyków oraz coraz słabsze efekty ich stosowania skłaniają do szukania nowych rozwiązań w leczeniu i prewencji chorób bydła. Jedną z metod zmniejszania ilości patogenów w budynkach gospodarczych jest ich biologizacja. Pod tą nazwą kryje się nic innego jak zasiedlanie obiektów pożytecznymi mikroorganizmami, poprzez opryskiwanie, rozsypywanie lub zamgławianie preparatami zawierającymi drobnoustroje.

W przyrodzie każdy skrawek materii organicznej jest szybko kolonizowany przez mikroorganizmy. Dzięki umiejętności rozróżniania, które drobnoustroje są naszymi sprzymierzeńcami, a które wrogami, możemy działać w celu zwiększenia populacji pierwszych i ograniczania drugich. Pożyteczne mikroorganizmy wypierają ze środowiska drobnoustroje, które działają negatywnie. Dzieje się to za pośrednictwem wytwarzanych przez probiotyki substancji, takich jak np. kwasy organiczne, oraz poprzez stwarzanie konkurencji pokarmowej i środowiskowej. Zabieranie przestrzeni życiowej oraz składników pokarmowych drobnoustrojom patogennym przez pożyteczne mikroorganizmy dotyczy zarówno układu pokarmowego, jak i środowiska obory, paszy lub powierzchni skóry zwierząt.

POŻYTECZNE MIKROORGANIZMY - CORAZ POPULARNIEJSZE

Można by stwierdzić, że rozpoczęła się swego rodzaju "moda" na pożyteczne mikroorganizmy. Od niedawna także w Polsce tego rodzaju substancje zyskują na popularności. Liczne badania naukowe potwierdzają pozytywny wpływ probiotyków na działanie układu pokarmowego zwierząt i ludzi. Jednak stosowanie mikroorganizmów można znacznie rozszerzyć.