Łukasz Majkowski to jeden z niewielu hodowców, którym udało się przełamać dominację wielkich hodowli na podiach wystaw zwierząt hodowlanych. Jest więc osobą, która na swoim przykładzie doświadczyła plusów i minusów prezentacji zwierząt na tego typu imprezach. Hodowca z Jarzył chętnie dzieli się zdobytą wiedzą.

OBALANIE MITÓW

Przy okazji rozmowy z hodowcą udało nam się zdementować mity narosłe wokół wystaw. Nieprawdą jest teza, jakoby krowy zaraz po wystawach miałyby być brakowane z powodu powikłań związanych z transportem, przygotowaniami do pokazów oraz stresem związanym z imprezą.

- Jak dotąd tylko jedna czempionka w mojej hodowli została brakowana. Tytuł uzyskała w 2011 r., a sprzedana została w 2014 r. Tak więc obecność zwierząt na wystawach nie przekładała się w sposób negatywny na ich zdrowotność. Oczywiście możliwe są wypadki losowe - mówi hodowca z Jarzył.

Krowy po wystawach nadal czują się dobrze. Świadczy o tym fakt, że zwierzęta, które zostały wyróżnione na wystawach regionalnych, prezentowane są później na wystawie ogólnopolskiej. Często zdarza się również, że jedno zwierzę otrzymuje tytuły w kolejnych latach, np. pierwszy raz w kategorii jałowic, a następnie w kolejnych laktacjach.

KOSZTY PRZYGOTOWANIA

Sztuki, które będziemy brali pod uwagę w wyborze zwierząt wystawowych, należy wypatrywać już 2-3 miesiące przed terminem imprezy. Daje to nam czas na korekcję kondycji zwierząt oraz na nauczenie, nawet najoporniejsze sztuki, prawidłowego chodzenia po wybiegu.

Aby właściwie zaprezentować zwierzę na wystawie, należy je wcześniej odpowiednio przygotować. W strzyżeniu zwierząt oraz odpowiednim ułożeniu włosów na linii grzbietu, zwykle pomaga wykwalifikowany pracownik PFHBiPM - fitter. Nauczenie krowy lub jałówki chodzenia w kantarze leży po stronie hodowcy. Tak bynajmniej wygląda to w gospodarstwach rodzinnych. Nie jest więc prawdą, że za każdym sukcesem, polegającym na zdobyciu czempionatu na wystawie, stoi sztab ludzi. Jest to wynik ciężkiej pracy i zaangażowania właściciela oraz wspierającej go rodziny.

Przygotowanie krowy przez profesjonalnego fittera wynosi 250 zł. Na wystawę regionalną zwierzęta zwykle zawożone są przez hodowców, natomiast transport na wystawę ogólnopolską odbywa się za pośrednictwem firm przewozowych. W tym wypadku organizator zwykle znajduje sponsorów zapewniających transport.