Od maja 2004 roku do końca 2010 roku Agencja Rynku Rolnego na wsparcie rynku mleka wydała w sumie 1,3 miliarda złotych. - Najwięcej, bo aż 40,3 proc. tej sumy zostało przeznaczone na program Szklanka Mleka. Druga pozycję zajmują refundacje wywozowe z udziałem 24,8 proc. - mówił na spotkaniu w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Władysław Łukasik.

W zależności od sytuacji na rynku i okresu różnych mechanizmów wsparcia jest około dziesięciu. - Produkcja mleka wymaga specjalnego wsparcia, gdyż jest produkcją trudno się odbudowującą oraz niezwykle istotną z punku widzenia zdrowia społeczeństwa - uważa prezes Łukasik.
Liderem w produkcji mleka jest województwo mazowieckie, a w następnej kolejności podlaskie, wielkopolskie, łódzkie i warmińsko-mazurskie.

Podobał się artykuł? Podziel się!