Problemem jest również rzadko dostrzegany brak pracy hodowlanej w stadzie. Owszem, coraz częściej hodowcy sięgają po nasienie buhajów amerykańskich czy kanadyjskich, a także korzystają z osiągnięć hodowców europejskich. Jest to jednak jedynie jedna ze składowych pracy hodowlanej. Brakuje selekcji zwierząt pozostawianych do dalszej hodowli - wszystkie odchowane w gospodarstwie jałowice hodowlane trafiają na remont stada podstawowego.

Coraz częściej wykorzystuje się również inne metody biotechnologii, jak np. seksowane nasienie czy embriotransfer - a powodem tych działań jest zmniejszona podaż jałowic w stosunku do potrzeb stada. Co gorsza, w ostatnich latach rośnie również liczba zwierząt wprowadzanych do stada z zakupu. Często nie jest to nawet powiązane z rozwojem produkcji i przez to zwiększonym zapotrzebowaniem na zwierzęta, a jedynie ze zwykłym funkcjonowaniem gospodarstwa.

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

Jednym z powodów zaistniałych problemów jest postępująca "haefizacja" stad krów mlecznych i brak dostosowania warunków (żywienia, utrzymania) do posiadanego przez te zwierzęta potencjału produkcyjnego. Wiele stad boryka się z problemami chorób na tle metabolicznym, schorzeniami racic i występującymi jako skutki powyższych zaburzeniami w rozrodzie. W ślad za tym procesem postępuje skrócenie długości użytkowania zwierząt w stadach (spadek długowieczności).

Pierwszym krokiem do poprawy sytuacji w stadzie jest racjonalizacja żywienia i w miarę możliwości poprawa warunków utrzymania zwierząt. W przypadku żywienia krów mlecznych najczęściej mamy do czynienia z niedoborowym żywieniem w sensie złej, a dokładne zbyt niskiej jakości pasz objętościowych. Głównie chodzi o poprawę kiszonek z traw i kukurydzy, często może to dotyczyć jedynie doboru odpowiednich odmian do uprawy (dopasowanych do posiadanych stanowisk i regionu kraju) lub odnowieniu uprawy (w przypadku trwałych użytków zielonych). Głównym celem jest zwiększenie koncentracji składników pokarmowych w tych paszach.

Kolejnym krokiem jest zwrócenie uwagi na zachowanie krów w oborze - świadczą one bowiem o warunkach środowiskowych, jakie zostały zapewnione zwierzętom. W zależności od typu użytkowanej obory mogą to być zachowania związane z nieprawidłowo skonstruowanymi legowiskami lub niedostateczną wentylacją czy oświetleniem. W wielu przypadkach nie jest konieczna przebudowa lub budowa nowego obiektu, a jedynie dostrzeżenie i naprawa pewnych niedociągnięć.